Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 18. schůze

18. schůze (26., 27., 28., 29. dubna 1994)


Zahájení schůze

I. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (26. dubna 1994)

II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Projednávání (26. dubna 1994)

III. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 800 a 918

Projednávání, část č. 1 (26. dubna 1994)
Projednávání, část č. 2 (27. dubna 1994)
Projednávání, část č. 3 (28. dubna 1994)

IV. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 799 a 914

Projednávání, část č. 1 (26. dubna 1994)
Projednávání, část č. 2

V. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

Projednávání, část č. 1 (26. dubna 1994)
Projednávání, část č. 2 (28. dubna 1994)

VI. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Projednávání (26. dubna 1994)

VII. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Projednávání (26. dubna 1994)

VIII. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

Projednávání (26. dubna 1994)

IX. Návrh poslanců K. Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona ČNR č. 437/1991 Sb., a zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 709 a 920

Projednávání (26. dubna 1994)

X. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, podle sněmovních tisků 836 a 922

Projednávání (26. dubna 1994)

XI. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb., podle sněmovních tisků 878 a 924

Projednávání (26. dubna 1994)

XII. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb., podle sněmovních tisků 879 a 925

Projednávání, část č. 1 (27. dubna 1994)
Projednávání, část č. 2

XIII. Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 863

Projednávání (27. dubna 1994)

XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. dubna 1994)

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podle sněmovního tisku 840

Projednávání (27. dubna 1994)

XVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu, podle sněmovního tisku 841

Projednávání (27. dubna 1994)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, podle sněmovních tisků 815 a 913

Projednávání (27. dubna 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (28. dubna 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (28. dubna 1994)

XX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1 993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766 a 832

Projednávání, část č. 1 (29. dubna 1994)
Projednávání, část č. 2

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (29. dubna 1994)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Projednávání (29. dubna 1994)

XXIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a k návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko

Projednávání (29. dubna 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952

Projednávání (29. dubna 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954

Projednávání, část č. 1 (29. dubna 1994)
Projednávání, část č. 2

XXVI. Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona a na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona, podle sněmovních tisků 954 a 958

Projednávání (29. dubna 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP