Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Červinka

Schůze: 18, 28, 39

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 12 (28. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (26. 4. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 8
část č. 5 (7. 2. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení
část č. 13 (7. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP