Pátek 31. května 1991

2. den jednání - pátek 31. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 9.18 hodin.)

Přítomno:63 poslanců zvolených v České republice
45 poslanců zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Arnošt, Doležal, Jičínský, Jílek, Kovaříková, Lis, Lux, Macek, Měrák, Pernica J., Skalický, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Ambros, Bellušová, Bugár, Čalfa, Dubček, Miklós, Glezgo, Hlávková, Kanis, Košnár, Kurťák, Mečiar, Mináč, Moric, Muška, Novitzky, Olej, Pánis, Posluch, Rašev, Roman, Sándorová, Seman, Serenčéš, Slota, Sýkora, Šebej, Vicen, Zelenay, Zlocha


(Řízení schůze převzal místopředseda SN J. Sokol.)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vítám vás na 8. samostatné schůzi Sněmovny národů, jejíž jednání jsme 14. května t.r. přerušili po projednání prvního a druhého bodu. V zasedací síni je přítomno 51 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 38 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice. Mohu konstatovat, že podle článku 40, odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci je Sněmovna národů schopna se usnášet. Podle schváleného programu máme dnes projednat tyto body:

Bod 3 - volba poslanců do výborů Sněmovny národů Federálního shromáždění

Bod 4 - volba předsedy Výboru ústavně právního Sněmovny národů

Bod 5 - volba členů předsednictva Sněmovny národů

Bod 6 - volba členů předsednictva Federálního shromáždění

Dámy a pánové, do lavic jste dostali tisk 681. Je to informativní podklad pro naše jednání, je to výsledek dohody poslaneckých klubů, a proto nepovažuji za nutné, abychom hlasovali o jednání o tomto bodu programu, ačkoli tento tisk jsme nedostali 48 hodin před jednáním. Má někdo proti tomu námitky? (Ne.) Děkuji vám.

Na začátku 8. samostatné schůze Sněmovny národů jsme zvolili dva ověřovatele, poslance Františka Houšku a poslance Michala Sýkoru. Jsou přítomni? Pan poslanec Sýkora není přítomen. Navrhuji místo něj poslance Michala Kurťáka. Je přítomen, prosím? (Ne.) Není. Poslanec Jan Syč je přítomen? (Ano.) Vážení poslanci, prosím, abyste hlasováním vyjádřili souhlas s volbou poslance Syče za druhého ověřovatele.

(9.21 hodin) Hlasovat budou obě části společně. Prosím, abyste zdvižením ruky a stisknutím tlačítka vyjádřili, že jste pro, aby poslanec Syč byl ověřovatelem. (Hlasuje se.) Děkuji. (Osmdesát devět.) Osmdesát devět.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Děkuji vám. 89 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi hlasování. Pan poslanec Stome nehlasoval. Je to v pořádku? (Není přítomen.) Není tam kufřík? Buďte tak laskav, vyndejte jeho krabičku z lavice. Tady se hlasovací zařízení normálně nepoužívá.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 246)

Přistoupíme k projednání 3. bodu programu, kterým je

3.

Volba poslanců do výborů Sněmovny národů

V rámci tohoto bodu máme zvolit poslance tak, jak je uvedeno v tisku 681. Znovu připomínám, že se jedná o vzájemnou dohodu následnických klubů po těch, které se rozdělily. Apeluji na všechny poslance, aby to tak pojímali. Má někdo k předloženému návrhu otázky nebo připomínky? Prosím, pan poslanec Kulan.

Poslanec P. Kulan: Chcem sa spýtať, či budeme voliť po jednotlivých osobách, alebo komplexne.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Tady se jedná o veřejnou volbu. Doporučoval bych, pokud nebudou námitky, abychom je zvolili společně.

Poslankyně K. Samková: V ústavně právním výboru je neustálý úbytek sil momentálně ze strany Občanské demokratické strany, ODA nebo jiných nelevicových nástupnických stran Občanského fóra. Já bych chtěla vyzvat ještě jednou kolegy z těchto uskupení, jestli by se někdo nechtěl zúčastnit práce.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Paníkolegyně, promiňte, ale to patří na jednání poslaneckého klubu, nikoliv sněmovny. Slovo má poslankyně Szöllösová.

Poslankyně H. Szöllösová: Navrhujem, aby sme hlasovali o každom kandidátovi zvlášť.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Dobře. Jiné otázky nebo připomínky nejsou? (Nikdo se nehlásí.) Budeme tedy hlasovat o každém kandidátovi zvlášť.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Pernica.

Poslanec J. Pernica: Měl bych dotaz. Když se hovoří o tom, že v ústavně právním výboru je málo pracovníků a kvalifikovaní pracovníci odcházejí do zahraničních a dalších výborů, proč se nezvážila tato možnost.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Neumím na to odpovědět. Je to záležitost poslaneckého klubu. My můžeme jen apelovat a věřte mi, že to při každé příležitosti děláme.

Můžeme přistoupit k hlasování. Hlasovat budou obě sněmovny společně. (Hlasování započato v 9.27 hodin.)

Ptám se vás, kolegové a kolegyně, kdo souhlasí s tím, aby paní poslankyně Mária Adrianová byla zvolena za členku výboru pro plán a rozpočet? (Hlasuje se.) Děkuji. (Devadesát pět.) Devadesát pět.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Jeden.

Všichni poslanci hlasovali.

Ptám se vás nyní, zda souhlasíte s tím, aby poslanec Zoltán Boros byl zvolen členem výboru hospodářského. (Hlasuje se.) Děkuji. (Devadesát pět.) Devadesát pět.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Jeden.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Dr. Vladimír Mečiar byl zvolen členem výboru zahraničního? Protože vznikly pochybnosti, říkám, že pan Dr. Mečiar není členem výboru branného a bezpečnostního. Prosím o hlasování. (Hlasuje se.) Děkuji. (Čtyřicet tři.) Čtyřicet tři.

Kdo je proti? (Čtrnáct.) Čtrnáct.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet osm.) Třicet osm.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, ptám se vás, kdo souhlasí s tím, aby poslanec Dr. Miroslav Roček byl zvolen do výboru sociálního a kulturního. (Hlasuje se.) Děkuji. (Osmdesát sedm.) Osmdesát sedm.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Osm.) Osm.

Konstatuji, že paní Mária Adrianová byla zvolena do výboru pro plán a rozpočet, poslanec Zoltán Boros byl zvolen do výboru hospodářského, poslanec Vladimír Mečiar nebyl zvolen do výboru zahraničního a poslanec Miroslav Roček byl zvolen do výboru sociálního a kulturního.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 242)

Zvoleným poslancům přeji mnoho úspěchů v jejich činnosti v příslušných výborech.

Poslanec J. Vild: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych navrhnout, abychom ty tři body sloučili, aby volby probíhaly najednou. Myslím, že to neodporuje jednacímu řádu.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Přistupuji tedy k dalšímu bodu našeho programu, bodu

4., 5., 6.

k volbě předsedy ústavně právního výboru Sněmovny národů, volbě členů předsednictva sněmovny, volbě členů předsednictva FS

Pan poslanec Bratinka.

Poslanec P. Bratinka: V tisku 681 čtu, že za členy předsednictva Sněmovny národů se navrhují tři lidé - poslanec Devátý, Šebej, Zelenay. Nicméně dohoda všech klubů Občanského fóra zní tak, že jako člen předsednictva má být zvolen i poslanec Michal Prokop. Proto navrhuji dalšího kandidáta na člena předsednictva Michala Prokopa. Je moje poznámka jasná?

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Ano, děkuji. Prosím, pan poslanec Kostya.

Poslanec L. Kostya: Prosil bych předsednictvo, jestli bychom mohli dostat informaci - jedná se o odstoupení a nastoupení nového - kdo za koho nastupuje.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Ano. Prosím pan poslanec Batta.

Poslanec I. Batta: Bolo by vhodné, aby sa i o týchto kandidátoch hlasovalo po jednom.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Ano, bude, pane poslanče. Kdybyste mě nechali vysvětlit bod programu, ušetřili bychom si tyto dotazy.

Tyto volby se budou konat tajným hlasováním. Na kandidátkách jsou zatím uvedeni jen ti kandidáti, kde se příslušní poslanci až dosud těchto míst vzdali. Ve třetím odstavci tisku 681 jsou uvedeni 3 poslanci, ačkoliv jsou tam jen dvě místa, na která máme volit. Pokud vím, součástí dohody bylo, že Klub za demokratické Slovensko se chystá stáhnout kandidaturu pana poslance Zelenaye. Je tomu tak, páni poslanci? (Ano.) Takže vás prosím, abyste si v bodě 3 škrtli jméno pana Dr. Zelenaye. Volíme jen dva členy předsednictva Sněmovny národů.

Do předsednictva sněmoven podle dohody by měl nastoupit pan poslanec Prokop, ale teprve tehdy, až odstoupí pan poslanec Zeman. Je tu pan poslanec Zeman? (Z pléna - před chvílí odešel.) Prosím, pan předseda Šútovec.

Předseda SN M. Šútovec: Poslanec Zeman ma informoval, že abdikoval na svoju funkciu v Predsedníctve Federálneho zhromaždenia a dal ju k dispozícii pre novú voľbu. Neabdikoval však zo svojej funkcie v Predsedníctve Snemovne národov. V prípade, že by mal byť niekým nahradený, je potrebné, aby niekto vstal a požadoval odvolanie poslanca Zemana z jeho miesta v Predsedníctve Snemovne národov. Táto záležitosť by sa musela rozhodnúť hlasovaním. Iba potom na uvoľnené miesto by bolo možné zvoliť ďalšieho poslanca.

Poslanec R. Senjuk: Navrhuji, aby se odvolal pan poslanec Zeman z místa v předsednictvu Sněmovny národů.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Návrh by měl být podepsán, pokud vím, 30 poslanci nebo nějak zdůvodněn. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec R. Senjuk: v tom případě žádám 10 minutové přerušení schůze.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Nechám o tom hlasovat. Kdo souhlasí s tím, abychom na 10 minut přerušili schůzi, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Hlasuje se - 9.38 hodin). Děkuji. (Čtyřicet devět.) Čtyřicet devět. Hlasy proti a zdržené nebudu počítat. Přerušuji schůzi na 10 minut.

(Jednání přerušeno v 9.40 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 9.52 hodin.)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: K dotazu pana poslance Bratinky sděluji, že skutečně odstoupení poslance Zemana z funkce člena předsednictva Sněmovny národů je součástí našich dohod, nicméně včera, když pan poslanec Zeman podepisoval svoji rezignaci, došlo k chybě, omylem rezignoval pouze na funkci člena předsednictva Federálního shromáždění. V této chvíli nemám v ruce jeho abdikaci na funkci člena předsednictva Sněmovny národů. Pokusíme se během této schůze (pan poslanec Zeman se omluvil, že má neodkladné jednání, protože se schůzí dnes nepočítal) ho ještě sehnat, aby svoji rezignaci potvrdil.

Upozorňuji, že bod rekonstrukce funkcionářského sboru jsme na této schůzi zamítli a museli bychom ho tedy znovu zařadit na program. Výslovně zde potvrzuji, že rezignace pana poslance Zemana na toto místo je součástí dohod a bude tedy dodržena.

Poslanec P. Bratinka: Nastala výjimečná situace, že něco bylo dohodnuto a počítalo se s tím, přesto dotyčný, který měl obstarat soft ware, zde není. Asi ho neseženeme. Připadá mi jako velmi rozumné řešení učinit výjimku a s dohodou všech přítomných zařadit bod rekonstrukce, abychom měli tuto věc za sebou. Připadá mi dost absurdní, aby situace v předsednictvu Sněmovny národů byla měsíc definována tím, jak někdo něco zapomněl. Proto podávám návrh, aby se zařadil na pořad této schůze bod Rekonstrukce předsednictva Sněmovny národů s tím, že bude pan poslanec Zeman z předsednictva odvolán.

Všichni vědí, že to není odvolání klasické, ale že se to děje jako náhrada.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Mohu to tedy chápat tak, že chcete, aby na pořad byl zařazen bod odvolání pana poslance Zemana z předsednictva Sněmovny národů.

Poslankyně K. Samková: Dovolila bych si požádat o přerušení schůze na dalších 5 minut, protože kolegové nestačili dopodepisovat listinu na odvolání poslance Zemana. Je to technická záležitost.

Poslanec L. Kostya: Já se, pane předsedající, omlouvám, ale buď budeme toto chápat jako součást dohody, a bude to součást bodu, který máme na pořadu jednání, to znamená za odstoupivší nastoupí na základě politické dohody jiný, nebo se zde dělá akce odvolání a 30 podpisů a pak bych rád věděl, na základě jaké procedury je tento bod možný. My jsme tento bod skutečně odmítli. Já s kolegou Bratinkou nesouhlasím, že můžeme na stejné schůzi, když jsme to jednou odmítli jako bod programu, o tom znovu hlasovat, abychom to zařadili znovu jako bod jednání. Musí se vyřešit, co to vlastně je.

Ano. Jestli dovolíte, můj návrh by v takovém případě zněl, že to nebude bod rekonstrukce předsednictva, ale bod odvolání poslance Zemana z funkce člena předsednictva Sněmovny národů vzhledem k tomu, že omylem pan poslanec Zeman takovou rezignaci nepodepsal. Je toto přijatelné. (Souhlas.) Děkuji vám.

Je třeba, abychom o zařazení tohoto bodu programu jako zvláštního bodu hlasovali, nebo stačí, když ho budeme považovat za součást jednání o bodech 4, 5 a 6? (Hlasy: Hlasovat.) Dobře, budeme hlasovat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP