Pátek 4. října 1991

17. společná schůze SL a SN 4. 10. 1991

7. den - pátek 4. 10. 1991

(Schůze zahájena v 9. 29 hodin.)
Přítomno:138 poslanců Sněmovny lidu (ze 149)
56 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice (ze 74)
63 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice (ze 75)

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Dienstbier st., Kukučka, Mandler, Jambor, Kapusta, Kessler, Kňažko, Veverka

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Bratinka, Cuhra, Fišera, Gandalovič, Grebeníček, Jičínsky, Lédl, Samková, Šolc, Toman, Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Adrianová, Čalfa, Dubček, Gémesi, Haško, Kapitulíková, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Molnár J., Moric, Polanský, Posluch, Seman, Serenčéš, Slota, Tahy, Zelenay

(Schůze zahájena v 9.29 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, otváram vlastné spoločné zasadnutie obidvoch snemovní parlamentu. Srdečne vás vítam.

Pred tým, ako dokončíme včerajšiu agendu, to je vládny návrh zákona, ktorým sa stanovia ďalšie podmienky pre výkon niektorých funkcií v orgánoch a organizáciach, prosil by som predsedov volebných komisií ustanovených k voľbám, ktoré sa uskutočnili včera, aby nám predniesli správu o výsledkoch včerajších volieb. Prosil by som predsedov komisií, aby pristúpili k rečníckemu pultu a podali správu o výsledkoch.

Prvý bude poslanec Kakačka, druhý poslanec Kontra.

Poslanec SL J. Kakačka: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, zápis o voľbe predsedu zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia, ktorý je zriadený podľa § 5 ods. 1 zákona č. 244/91 Zb., o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe.

Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa ľudu zvolila pre tajnú voľbu predsedu zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia, bola v zložení Michal Bláha, Jozef Kakačka, Ladislav Molnár, Zuzana Tvrdá, Vladislav Niedoba, Aleš Kladivo, Miroslav Jansta a Dana Němcová.

Komisia oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo odovzdaných 87 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila - hlasovania sa zúčasnilo 87 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 0 poslancov. odovzdaných bolo 77 platných hlasovacích lístkov, neplatných hlasovacích lístkov bolo 10.

Za navrhnutých kandidátov, a to poslanca Júliusa Bobovnického bolo odovzdaných 61 hlasov, za poslanca Alberta Černého bolo odovzdaných 16 hlasov.Volebná komisia zistila, že predsedom zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia, ktorý bol zriadený § 5 ods. 1 zákona č. 244/1991 Zb. o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe bol nadpolovičnou väčšinou zvolený poslanec Július Bobovnícky. Dňa 3.10.1991.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem predsedovi komisie. Oficiálne konštatujem, že predsedom zvláštneho orgánu Federálneho zhromaždenia bol zvolený poslanec Július Bobovnícky zo Snemovne ľudu, blahoželám mu. (Potlesk.)

Poslanec SL J. Kakačka: Ďalší zápis o voľbe Generálneho inšpektora ozbrojených síl.

"Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa ľudu zvolila pre tajnú voľbu Generálneho inšpektora ozbrojených síl oznamuje, že poslancom

Snemovne ľudu bolo odovzdaných 187 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila - hlasovania sa zúčastnilo 87 poslancov Snemovne ľudu. Hlasovania sa zdržalo 0 poslancov, odovzdaných bolo celkom 52 platných hlasovacích lístkov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 35. Za navrhnutých kandidátov pána Ing. Bronislava Longauera bolo odovzdaných 33 hlasov a za pána dr. Karola Stomeho boli odovzdané len tri hlasy. Za pána Libora Konvičku bolo odovzdaných 16 hlasov.

Volebná komisia zistila, že Generálnym inšpektorom ozbrojených síl nebol zvolený ani jeden z navrhnutých kandidátov.

V Prahe dňa 3. 10. 1991.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem za túto správu. Rovnako oficiálne konštatujem, že ani v druhom kole voľby nebol zvolený Generálny inšpektor Československej armády, a že ďalšie kolo, pravdepodobne posledné kolo voľby Generálneho inšpektora, sa uskutoční ešte dnes a síce v poludňajších hodinách.

Poslanec SL J. Kakačka: Ďalší zápis o voľbe podpredsedu Petičného a iniciatívneho výboru Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa ľudu zvolila pre tajnú voľbu podpredsdu výboru petičného a iniciatívneho oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo odovzdaných 87 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila - hlasovania sa zúčastnilo 87 poslancov Snemovne ľudu, hlasovania sa zdržalo 0 poslancov Snemovne ľudu. Odovzdaných bolo celkom 82 platných hlasovacích lístkov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo 5.

Za navrhnutých kandidátov, a to poslanca Eduarda Šimka, bolo odovzdaných 28 hlasov. Za poslankyňu Mahulenu Čejkovú bolo odovzdaných 54 hlasovacích lístkov. Volebná komisia zistila, že podpredsedkyňou výboru iniciatívneho a petičného SŠ a SN bola zvolená poslankyňa Mahulena Čejková.

V Prahe 3.10.1991.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Skôr, ako oficiálne skonštatujem výsledky tejto voľby - predbehol som udalosti - musím poprosiť ďalšieho predsedu komisie pána poslanca Kontru. Prosím, máte slovo.

Poslanec SN M. Kontra: Zápis o voľbe predsedu zvláštneho kontroného orgánu Federálneho zhromaždenia, ktorý je zriadený podľa § 5 ods. 1 zákona č. 244/1991 Zb., o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe:

Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa národov zvolila pre tajnú voľbu predsedu zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia v zložení poslancov, ktoré ste určili, oznamuje, že poslancom Snemovne národov bolo odovzdaných 116 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila - hlasovania sa zúčastnilo 103 poslancov Snemovne národov, hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. Odovzdaných bolo 103 platných hlasovacích lístkov. Ani jeden z nich nebol odovzdaný ako neplatný.

Za navrhnutého kandidáta Júliusa Bobovnického bolo odovzdaných 68 hlasov, za poslanca Alberta Černého bolo odovzdaných 18 hlasov, 17 poslancov nehlasovalo za žiadneho z navrhnutých kandidátov. Volebná komisia konštatuje, že predsedom zvláštneho kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia, ktorý je zriadený podľa § 5 ods 1 zákona č, 244/1991 Zb., o Federálnej bezpečnostnej informačnej službe bol nadpolovičnou väčšinou zvolený polasnec Július Bobovnícky.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Konštatujem, že aj Snemovňa národov potvrdila voľbu pána poslanca Bobovnického. Blahoželám mu. (Potlesk.)

Poslanec SN M. Kontra: Zápis o voľbe Generálneho inšpektora ozbrojených síl:

Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa národov zvolila pre tajnú voľbu Generálneho inšpektora ozbrojených síl oznamuje, že poslancom Snemovne národov bolo odovzdaných 116 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo 103 poslancov Snemovne národov, hlasovania sa zdržalo 12 poslancov. Odovzdaných bolo celkom 103 platných hlasovacích lístkov, jeden lístok bol odovzdaný ako neplatný.

Za navrhnutých kandidátov pána Ing. Bronislava Longbauera bolo odovzdaných 49 hlasov, za pána dr. Karola Stomeho bolo odovzdaných 15 hlasov a za pána dr. Libora Konvičku bolo odovzdaných 7 hlasov. 31 poslancov neodovzdalo hlas žiadnemu z kandidátov. Volebná komisia konštatuje, že Generálnym inšpektorom ozbrojených síl ČSFR nebol zvolený žiaden z kandidátov.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Dovoľte mi, aby som konštatoval, že ani v Snemovni národov nebol zvolený žiadny kandidát a že sa voľba musí zopakovať v ďalšom kole.

Poslanec SN M. Kontra: Zápis o voľbe podpredsedu Petičného a inciatívneho výboru Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Komisia poslancov Federálneho zhromaždenia, ktorú Snemovňa národov zvolila pre tajnú voľbu podpredsedu výboru iniciatívneho a petičného oznamuje, že poslancom Snemovne národov bolo odovzdaných 116 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo 103 poslancov

Snemovne národov. Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov, odovzdaných bolo celkom 103 platných hlasovacích lístkov.

Za navrhnutého kandidáta poslanca Eduarda Šimka bolo odovzdaných 40 hlasov, za poslankyňu Mahulenu Čejkovú bolo odovzdaných 55 hlasov, 8 poslancov nedalo hlas žiadnemu z navrhnutých kandidátov.

Volebná komisia zistila, že podpredsedkyňou Iniciatívneho a petičného výboru Snemovne ľudu a Snemovne národov bola zvolená poslankyňa Mahulena Čejková.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Kontrovi. Konštatujem, že podpredsedkyňou Iniciatívneho a petičného výboru bola zvolená pani dr. Mahulena Čejková. Blahoželám jej k zvoleniu. (Potlesk.)

V rokovaní pokračujeme Lustračným zákonom.Prosím spravodajcov k tomuto zákonu, aby zaujali svoje miesta v spravodajských laviciach. Žiadam teraz zástupcov navrhovateľa, pána ministra vnútra Jána Langoša, aby sa ujal slova.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, páni a panie poslankyne, stojím pred veľmi ťažkou úlohou, čo stručne povedať na záver rozsiahlej a rozpornej rozpravy k tomuto vládnemu návrhu zákona.

Dôkazom, že nielen samotný navrhovaný zákon, ale aj tento problém je veľmi zložitý a tiaživý, je to, že tu stojím sám, a i to, aký priebeh mala včerajšia rozprava. Z rozpravy ako kľúčový problém som videl spor o dôvod, pre ktorý sa navrhuje prijať túto právnu normu. Spor, ktorý je sporom o to, či má štát alebo spoločnosť dnes právo na ochranu, spor o to, či ide o minulosť alebo budúcnosť, spor o to, či ide o racionálny alebo iracionálny prístup k tomuto problému.

K tejto veci chcem povedať toto: Zmeny, ktorými musí prejsť celý štátny mechanizmus a celá spoločnosť v najbližšom období, by som charakterizoval ako zmeny, ktorých podstatou je dôsledná deetatizácia, čiže čo najväčšie presunutie práv zo štátu na občana a legislatívne zmeny, ktoré by mali čo najviac otvoriť priestor slobody pre odobné rozhodovanie občana nielen v osobných veciach, ale aj vo veciach, ktoré sa týkajú ostatných. Predchádzajúci režim by som z tohto pohľadu veľmi stručne charakterizoval ako režim, ktorý bol vytvorený na opačných princípoch, na princípoch, ktoré hovorili, že existuje jediná pravda, nadradená ideológia, z ktorej sa dá priamo odvodiť nadriadenosť výkonu štátnej moci, nadriadenosť politickej doktríny nad názormi občana. Z toho vyplývalo dôsledné posilňovanie štátu a politickej výkonnej aj zákonodarnej moci.

Šudia, ktorí prijali rolu obhajoby tejto doktríny a tomuto názoru, názoru, že štátne orgány a organizácie sú nadradené vo väčšine funkcií želaniam a potrebám občana, že lepšie vedia, čo občan potrebuje, budú sa brániť a tiež sa bránia zmenám, o ktorých som zo začiatku hovoril. Jednoducho, nielen z dôvodu škodiť, a myslím si že predovšetkým nie z toho dôvodu - ale z dôvodu akejsi zotrvačnosti, z dôvodu obáv, že občania nevedia, že sú tu štátní úradníci vo vysokých funkciách, ktorí sú im nadriadení. Aby sme v období niekoľkých rokov mohli prekonať tento plošne rozložený odpor, ktorý je charakteristickým prejavom aj v súčasnosti pre štátnu administratívu, je potreba prijať takúto právnu normu a preto je treba prijať ju bez racionálnych podtónov, bez diskusií o vine alebo nevine.

Takto by som charakterizoval včerajšiu a predvčerajšiu rozpravu. Sedel som so spravodajcami hlboko do noci nad množstvom pozmeňovacích návrhov. Z týchto pozmeňujúcich návrhov sa jasne ukazujú dva komplexy návrhov, ktoré posúvajú túto normu nejakým spôsobom od vládneho návrhu. Jeden charakterizuje súbor pozmeňujúcich návrhov poslanca Petra Tomana, ktorý stojí na evidencii, čiže na konštatovaní jednoduchého faktu, že občan zastával istú rolu, o čom boli vedené záznamy. Z toho sa potom odvíjajú v podstate logicky kompaktné série pozmeňujúcich návrhov. Tento prístup, alebo posun, odľahčuje komisionálne skúmanie jednotlivých prípadov a viac presúva dôraz na nesporný fakt evidencie.

Druhý komplex pozmeňujúcich návrhov predložil pán poslanec Dienstbier. Ten naopak navrhuje zveriť súdu to, čo sa vo vládnom návrhu zveruje komisii. Zveruje súdu rozhodovanie o tom, či občan spĺňa alebo nespĺňa stanovené podmienky. Tento návrh má jeden formálny nedostatok, že nemá odkladný účinok pre rozhodovanie zamestnávateľa.

Ostatné pozmeňujúce návrhy sa znovu dajú zostaviť do skupín, z ktorých jedna rozširuje okruh orgánov a organizácií aj do súkromnej atmosféry, pred čím by som varoval. To celkom vybočuje zo zámeru chrániť štátne orgány a organizácie. Druhý rozširuje okruh dotknutých osôb pred dotknutými funkciami. Tam tiež vláda nebude s týmto rozširovaním súhlasiť.

Objavili sa aj pozmeňujúce návrhy, ktoré otvárajú nový aspekt, ktorý sa vo vládnom návrhu neobjavuje, a to je obdobie roku 1968. Tu vláda odporučila rozhodnúť hlasovaním. Návrh pána poslanca Uhla, ktorý odhalil jeden nedostatok, totiž to, že medzi dotknutými osobami by mohli byť osoby, ktoré boli rehabilitované podľa Zákona o súdnych rehabilitáciáh, tiež v podstate skvalitňuje vládny návrh.

Dohodli sme sa so spravodajcami, že pri predkladaní jednotlivých pozmeňujúcich návrhov vyjadria aj názor vlády. Som s nimi o tom dohodnutý. Viac bohužiaľ k týmto veciam nie som schopný povedať. Ďakujem za pozornosť.

(Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji ministru Langošovi za závěrečné slovo a ptám se zpravodajů, zda budou chtít pronést závěrečné slovo oni.

Poslanec Konečný nechce, poslanec Farkaš se také vzdává slova. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Pánis. Předávám vedení schůze kolegovi Šútovcovi.

(Řízení schůze převzal předseda SN M. Šútovec.)

Poslanec SN S. Pánis: Včera som bol v dobe priameho televízneho prenosu hrubo osočený poslancom Kulanom. Bolo to v čase spoločného zasadnutia snemovní. Pretože po výzve poslanca Molnára, aby sa mi ospravedlnil, poslanec Kulan sa mi doteraz neospravedlnil, vyzývam ho, aby sa ospravedlnil na dnešnom zasadnutí v čase priameho prenosu. Súčasne mu odporúčam, aby sa pri rovnakej príležitosti ospravedlnil Matici slovenskej a celému slovenskému národu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Mne osobne sa nemusí. (Smích a potlesk.)

Pán poslanec, v zmysle Rokovacieho poriadku vám odporúčam, aby ste sa so svojou žiadosťou obrátili na predsedu imunitného a mandátového výboru, pána Horníka , a odovzdali mu túto svoju žiadosť. Záležitosť bude rozhodnutá normálnym postupom v mandátovom a imunitnom výbore a výrokom tohto výboru. Ďakujem. Pokračujeme v rokovaní.

Prosím spravodajcu Konečného, aby nás uviedol do problematiky hlasovania o tomto zložitom komplexe pozmeňujúcich návrhov.

Prosím, odporučte nám, akým spôsobom budeme pokračovať.

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný: Takže k tomuto tisku jste včera před 20. hodinou dostali do lavic soubor pozměňovacích návrhů, kterých je téměř stovka. Pozměňovací návrhy jsou seřazeny podle paragrafů, odstavců a písmen.

Budeme většinou navrhovat hlasování tak, jak máte v tomto seznamu pozměňovacích návrhů, kromě několika výjimek, přičemž jsme několik návrhů upravili po poradě s legislativním odborem.

Prosil bych vás, abyste si vzali soubor pozměňovacích návrhů, abychom mohli přistoupit k hlasování.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím poslancov, aby sa posadili do lavíc a prosím o pokoj v sále. Fórum na hlasovanie je dostatočné, môžeme začať jednotlivými položkami pozmeňojúcim návrhom.

Společný zpravodaj výborů SL P. Konečný: Takže na straně 1 - preambule. Návrh poslance Kvasničky. Preambuli číst nebudu. Doufám, že máte všichni její text v lavicích.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Poslanec Toman má technickú poznámku.

Poslanec SN P. Toman: (Vedle něj stojí poslanec SL P. Kučera) Chtěli bychom požádat jménem poslaneckého klubu ODS i jménem klubu OH asi o dvacetiminutovou přestávku, abychom se mohli krátce sjednotit v názorech.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Dám o tom hlasovať. Kto z poslancov si praje, aby v tejto chvíli bola schôdza prerušená na 20 minút, nech zdvihne ruku!

(Hlasuje se.)

(Poznámky ze sálu.) Pardon, toto hlasovanie som neurobil správne, pretože postačoval celkový súčet.

(SN - ČR 47, SR 34, SL 69) Počet je však dostatočný.

Kto je proti?

(SN - ČR 1, SR 1, SL 2)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN - ČR 10, SR 5, SL 18)

Ďakujem. Konštatujem, že dostatočná väčšina poslancov v obidvoch snemovniach si praje prerušenie schôdze. Prerušujem schôdzu do 10.15 hodin.

(Schůze přerušena v 9.55 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP