Sobota 17. listopadu 1990

Sobota - 17. listopadu 1990

(Pokračování schůze ve 12.30hodin)

Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážený pán prezident Václav Havel, vážení hostia. Dnešný deň výročia 17. novembra je skutočne historický. Po prvý raz v dejinách navštivuje našu vlasť prezident Spojených štátov amerických. Vítám Vás, pán prezident Bush, na pôde Federálneho zhromaždenia ako vzácneho hosťa a priateľa našich národov. (Potlesk.)

Český a slovenský národ viažu k Spojeným štátom mnohé putá. Statisíce Čechov a Slovákov našli v Novom svete obživu a uplatnenie. Tisíce ich tam našlo útočište pred národnostným a politickým útlakom, našli tam sociálne zabezpečenie. V osudných, rozhodujúcich chvílach stáli Spojené štáty pri nás. Bolo tomu tak už pri zrode našej Československej republiky, keď prezident Wilson dostal od T. G. Masaryka vyhlásenie o českej samostatnosti. Náš ľud, Česi a Slováci, plní viery v humanismus, demokraciu a slobodu boli vtedy inšpirovaní americkou Deklaráciou nezávislosti. Neodkladne v ten istý deň, 18. októbra 1918, dal prezident Wilson rakúsko - uherskému mocnárstvu odpoveď: uznal v nej Československú národnú radu a právo Čechov a Slovákov, aby o svojom osude rozhodli sami.

Vážený pán prezident, pri Vašej dnešnej návšteve u nás v parlamente chcem tiež ako jeden z účastníkov historických bojov vysoko vyzdvihnúť obrovský ohlas, ktorý vzbudila v čase nášho smrteľného ohrozenia nemeckým fašizmom správa o vytvorení aliancie na obranu Európy, v ktorej Spojené štáty americké zohrali mimoriadnu úlohu.

Dovoľte mi, pán prezident, aby som vyslovil Vám a Vaším prostredníctvom ľudu Spojených štátov amerických uprímné poďakovanie za pomoc pri oslobodzovaní našej vlasti. Žiaľ, krátko po oslobodení prišla doba, ktorá nám neslúži ku cti. Priateľstvo sa označovalo za zrádcovstvo, ponúkaná pomoc za vypočitavosť. Poznanie scestia, na ktoré sme sa dostali, nás viedlo k rozhodnutiu, abysme sa pokúsili vymaniť spod neostalinistickej nadvlády. Z nebývale nadšenej podpory našich národov sme sa snažili o humanizáciu spoločnosti a o demokratické zmeny inšpirované vývojom v demokratickej Eúrope. Lenže vtedy v roku 1968, bola iná medzinárodná situácia a naše úsilie sa skončilo vojenským obsadením Československa vojskami piatich krajín. To bolo skutočne ťažké obdobie.

Vďaka zmenám, ktoré sa začali Helsinskou konferenciou, vďaka pomoci našej krajine v dnešnej dobe, ale predovšetkým vďaka tomu všetkému, čo sa udialo v krajinách západnej Európy, ktorá zdôrazňovala ľudskú dôstojnosť a práva človeka, vďaka prehlbujúcej sa spolupráci medzi veľmocami, ktorej dal nový impulz tiež Michail Gorbačov, mohli vykročiť v ústrety i krajiny strednej a východnej Európy. Vytvorili sa podmienky i pre náš 17. november.

Vážený pán prezident, pred pol rokom som dostal od Vás a Vašej manželky srdečný osobný list. Povzbudzujúcimi slovami v ňom oceňujete môj podiel na uskutočnených zmenách a blahoželáte mi k udeleniu Medzinárodnej ceny ľudských práv, ktorú som dostal tohto roku v Spojených štátoch. Pri tejto príležitosti som si opäť uvedomil, aký nedeliteľný je dnešný svet a akú zodpovednosť všetci nesieme za osudy ľudstva a našej spoločnej planéty. Naše úsilie o návrat do Európy, o účasť na riešení svetových problémov politických a ekonomických tak dostáva skutočne hlboký zmysel.

Viem, že nás čaká neľahké obdobie. Viem, že len v národnej svornosti a potitickej znášanlivosti, skromnosti a cielavedomosti môžeme dosiahnúť náš cieľ: stať sa pevnou súčasťou demokratického sveta, ktotý túži po mieri a smeruje k nemu prostredníctvom porozumenia a spolupráce. Práve preto sme, pán prezident, prijali s pochopením a podporu Vaše úsilie o obranu takého sveta, v ktorom nemá miesto násilie, ako je to dnes u iráckej okupácie v Kuvajte. Právo nad bezprávím, porozumenie nad nenávisťou, spolupráca nad nepriateľstvom môže zvíťaziť len spoločnými silami nás všetkých.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP