Čtvrtek 20. září 1990

6. společná schůze SL a SN 20. 9. 1990

5. den - čtvrtek 20. září 1990

(Pokračování schůze v 8.42 hodin)
Přítomno:157 poslanců Sněmovny Lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu:

Bartončík, Danihel, Dienstbier st., Dlouhý, Gyimesi, Kavan, Klaus, Kňažko, Konečný, Kováč, Langoš, Mandler, Miller, Mohorita, Peka, Rajnič, Šidík,

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Gandalovič, Hradílek, Jičínský, Kaplanová, Maštálka, Skalický, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve slovenské republice:

Čalfa, Marian Kováč, Mečiar, Serenčéš, Sýkora, Šebej

1 poslanec rezignoval

(jednání zahájili a řídil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené Federální shromáždění, dámy a pánové, zahajuji 5. den 6. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. Na programu máme další body schváleného programu.

Zjišťuji že jsme usnášení schopní, ale ne zcela. Nicméně nadpoloviční většina v obou sněmovnách je přítomna.

Jako první bod je předběžná informace, která se týká naší práce do konce roku. V měsíci říjnu, listopadu a prosinci budou zasedání obou sněmoven. Protože v průběhu jednání o legislativním postupu prací došlo k určitým změnám a my přece jenom musíme být schopni vyhovět požadavkům nejen vlády, ale koneckonců i nás samých, rádi bychom zkorigovali některé teze, podle nichž by měl postupovat cyklus našich prací.

Já bych požádal pana místopředsedu Stanka, aby v této věci podal stručnou informaci.

Místopředseda FS J. Stank: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, včera sme dostali uznesenie vlády ČSFR, ktorým bol schválený plán legislatívnych prác na druhý polrok 1990. My sme ten plán konfrontovali s naším návrhom, alebo tým návrhom, ktorý ste dostali, resp. s plánom programu nášho zasadnutia. Prerokovali sme to s predstaviteľmi federálnej vlády, menovite s podpredsedom vlády pánom Rychetským a dospeli sme k záveru, že keď chceme naštartovať, reformu a prerokovať to, čo nám vláda predloží, tak nebudeme môcť dodržať do konca roku päťtýždenný rytmus zasadnutia, ale budeme ho musieť skrátiť na štvortýždenný, čo znamená, že naše zasadnutia by sa potom konali - berte to ako predbežnú informáciu, pretože to bude musieť schváliť predsedníctvo - v týchto termínoch:

7. spoločná schôdza bude 22. - 26. 10. Predtým zasadnú výbory 8. - 12. 10. a 15. - 19. 10. budú schôdze garančných výborov. Toto vám, samozrejme, dáme písomne.

8. spoločná schôdza bude 17. 11., t.j. sobotu. Všetci ale vieme, prečo to bude sobota. Tam by sme mali schváliť dokument, o ktorom sme už hovorili.

A potom 19. - 23. 11. Tam je bohatý legislatívny program, pretože len to, čo prerokujeme na tejto schôdzi, bude môcť platiť reálne od 1.1., vzhľadom na to, že to musí byť ešte v Zbierke zákonov atď.

Dalšia, 9. schôdza Snemovne ľudu a Snemovne národov je plánovaná na 17. - 21. 12. Vždy pred touto schôdzou dva týždne je zasadanie výborov. Termíny môžem povedať, ale každý si to vypočíta, prípadne to dostanete písomne. Dva týždne predtým sú výbory, to znamená v prípade decembra je to 3. - 7. 12., v prípade novembrovej schôdze je to 5. - 9. 11. Zasadať budú výbory, ktorým budú jednotlivé zákony prikázané. To je všetko, pokiaľ ide o termíny týchto schôdzí.

Teraz pokiaľ ide o obsah týchto schôdzí.

Na 7. spoločnej schôdzi, vzhľadom na to, že nemáme alebo nebudeme mať predložené vládne návrhy zákonov, prípadne len tie, ktoré zostali ako neprerokované a máme ich už dnes alebo sú problematické, tak na 7. schôdzi sa prerokuje návrh zákona o rokovacom poriadku, návrh zákona o strate mandátu poslanca Federálneho zhromaždenia, ďalej vládny návrh zákona o cestovaní do zahraničia za predpokladu, že bude upravený na základe našich pripomienok, návrh zákona o Kancelárii... chcete si to písať?

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dostanete to písemně. Prosím, pane místopředsedo, podejte jen stručnou informaci.

Místopředseda FS J. Stank: Áno, dnes to dostanete. Takže je tu osem návrhov zákonov. Chcem pripomenúť v tejto súvislosti jednak vláde, i keď tu momentálne nikoho nemáme, že všetky materiály, ktoré chce prerokovať, všetky vládne návrhy, prípadne iné dokumenty, ktoré chce, aby boli prerokované vo Federálnom zhromaždení v termíne od 22. do 26.10., nám musí predložiť vždy na predchádzajúcom zasadaní, v tomto prípade najneskôr 1. 10. Vzhľadom na to, že 1.10. ešte pokračujeme. To sa, samozrejme, týka i poslancov. Za predpokladu, že poslanci chcú predložiť iniciatívne návrhy, ktoré by mali byť prerokované v termíne od 22. do 26.10., len tieto materiály budú predmetom - alebo by mali byť predmetom rokovania programu našej 8. spoločnej schôdze, ktorá bude od 19. do 23.11. Toto vláda rešpektovala a vo svojom programe nám chce predložiť práve v termíne do 25.10. 19. zákony, ktoré sa prevažne týkajú ekonomickej reformy, ktoré by sme mali prerokovať na spoločnej schôdzi 8., ktorá bude 19.-23. 11. Tá bude mať veľmi bohatý program, 19 zákonov a bude to rozhodujúca schôdza z hľadiska zabezpečenia tejto reformy. Pokiaľ ide o 9. spoločnú schôdzu, ktorá bude 17. - 21. 12., tam sa predpokladajú vládne návrhy legislatívneho programu prác vlády. To je stručná informácia, ako by mala vypadať naša práca do konca roku. Považujte to ale ako informáciu predbežnú, ale vo vedení FZ sa budeme snažiť, aby sme podľa tohto programu pracovali a nemuseli ho meniť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dovolte mi, abych ještě omluvil nepřítomnost premiéra a členů vlády, ministrů na dnešním zasedání. Vláda zpravidla zasedá ve čtvrtek a není dost dobře možné, abychom členy vlády zaměstnávali celý týden naším jednáním. Jinak ovšem v případě interpelací se dostaví k našemu jednání místopředseda vlády pan Rychetský.

Byl zde nějaký dotaz? Hlásí se pan poslanec Fišera.

Poslanec SN I. Fišera: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, v prvé řadě bych chtěl uvítat zintenzívnění naší práce. Myslím, že je to v této situaci zcela na místě. Chtěl bych také uvítat to, co zde bylo řečeno, že bychom tolik neměli vyžadovat účast ministrů na našem zasedání, protože vláda musí skutečně vládnout a my bychom měli být v tomto směru velmi uvážliví, protože by to ohrozilo výkonnou moc, která má realizovat to, co my v zákonech ukládáme.

Chtěl bych se zeptat na jednu věc a připomenout ji. Podle mých informací není v programu legislativy, i z důvodů časových, založeno to, co jsme zde připomínali ještě v minulém volebním období, zákon o účasti zaměstnanců na řízení, který by procházel různými typy podniků s různým typem vlastnictví. Jde o takovou účast na řízeni, která je běžná v řadě zemí na Západě která umožňuje, aby konflikty, které vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se řešily jinými způsoby, než jsou konflikty, které ústí ve stávku. Je to něco, co usnadňuje rychlejší řešení problémů, co umožňuje dosahovat vyšší efektivitu podniku - jde o něco podobného, co je dnes v SRN nebo v jiných státech. Doporučoval bych, abychom i pro tuto otázku vytvořili určité podmínky a když ne hned, tedy alespoň na začátku příštího roku byli připraveni takovýto zákon přijmout.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji pane poslanče - nepředpokládám, že to byl návrh na rozšíření programu. Můžeme to ale vzít na vědomí. Ještě bych vás stručně seznámil s naším dnešním předpokládaným pořadem. Schůzi v poledne přerušíme, stanovili jsme si zásadu, že bychom dnes neměli jednat déle než do 18.30 hodin, podle postupu projednávání programových bodů. Pokud se nezmění nějak program, zítra by měly zasedat výbory. Nyní dávám slovo panu poslanci Stomemu.

Poslanec SN K. Stome: pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, mám poznámku, která se týká našeho programu vůbec. Chtěl bych navázat na to, co zde říkal pan kolega Fišera o kompaktnosti našeho jednání. Domnívám se, že nejsou reálné možnosti pro to, aby se poslanec hodnotně mohl účastnit zasedání a jednání ve výboru, jehož není členem a kde může hostovat, a to proto, že nedostáváme programy ostatních výborů, nebo tyto programy nejsou dodržovány z těch či oněch důvodů a nejsme o tom informováni. Potom dochází k tomu, že řada poslanců musí své návrhy uplatňovat až v plénu. Tím se samozřejmě projednávání návrhů zdržuje, příprava je omezena a není jasné, co bylo ve výborech projednáno. Některé návrhy se pak dubují, jak o tom hovořil pan kolega Masopust, když byly předávány návrhy při našem zasedání, to jest šestém. Navíc se tím také zdržují ministři, členové vlády, jak o tom byla před chvílí řeč.

Proto navrhuji, aby předsedové a místopředsedové všech výborů dostávali programy všech ostatních výborů, aby mohli členy svých výborů informovat o tom, jaké programy v tom kterém výboru běží, aby se poslanci, jako hosté i s návrhy mohli zúčastnit projednávání i v jiných výborech a tak se zamezilo předkládání návrhů až v plénu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Jinak předpokládám, že program a plán výborů jsou snad vyvěšeny ve vestibulu. Každopádně se ale domnívám, že bychom měli tento požadavek splnit, protože to umožňuje rychlejší a obecnější orientaci o našem jednání.

Já bych vás nyní seznámil s jednotlivými body, které budou projednávány. Jako určité doplnění programu, i když jsme tento bod původně měli zařazen, je volba člena předsednictva Federálního shromáždění za Sněmovnu lidu. Tento bod jsme povinni splnit. Dále bude projednán sedmý bod programu - jde o návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon číslo 100. Pak budou tři body za sebou - ty se týkají zákonných opatření předsednictva FS. Jde o body 18, 19, 20 programu. Dále je uveden bod 22 - návrh výborů branných a bezpečnostních - na zřízení parlamentní komise k 17. listopadu a bod 23 na zřízení parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk. Bod 24 - to je zhruba všechno.

Pak samozřejmě podle možností bychom projednávali interpelace.

Poslanci Sněmovny národů budou muset mírně omluvit toto jednání, které se bude týkat prakticky jenom poslanců Sněmovny lidu, ale myslím, že půjde o rychlé projednání.

Je zde návrh, aby poslanec Sněmovny lidu Olivér Varga za Maďarské křesťanské demokratické hnutí byl schválen do výboru branného a bezpečnostního Sněmovny Lidu. Návrh je podepsán panem poslancem Szöczem, místopředsedou tohoto hnutí. Pokud, pane poslanče Szöczi máte chuť k tomuto bodu promluvit, udělil bych vám slovo. Konstatuje, že není potřeba- Děkuji. Pokud někdo z poslanců k tomuto zařazení kolegy Olivéra Vargy do výboru branného a bezpečnostního ze Sněmovny Lidu má nějakou připomínku?

Poslanec SL M. Malý: Chtěl bych jenom připomenout, že branný a bezpečnostní výbor má v dnešní době zhruba 40 členů a jednání se díky tomuto vysokému počtu začínají stávat nekonstruktivní. Myslím si, že by má připomínka měla být zohledněna.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ta zvýšená nekonstruktivnost bude pouze 41 členů. Chápu vás, ale nerad bych v této věci vyslovoval konfrontační názory a zdá se mi, že bychom nemuseli o této věci jednat jako o sporné. Zdá se, že poslanci tento názor přijímají.

Požádal bych tedy, aby poslanci Sněmovny lidu svým hlasováním schválili či neschválili pana poslance Olivéra Vargu do výboru branného a bezpečnostního. Hlasujeme prostou většinou přítomných. Hlasuje pouze Sněmovna lidu.

Ptám se poslanců? Kdo je pro, aby Olivér Varga byl členem tohoto výboru? Prosím zmáčkněte knoflík a zvedněte ruku. (Hlasuje se.) Osmdesát devět pro.

Kdo je proti? (Dva.) Dva.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacetčtyři.) Dvacetčtyři.

Konstatuji, že pan poslanec Olivér Varga byl schválen jako člen výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu.

(Poznámka redakce: Usnesení SL č. 67)

Přikročíme nyní k doplňujícímu bodu programu, k volbě člena předsednictva Federálního shromáždění. Podle zákona o jednacím řádu volí každá sněmovna ze svého středu 20 členů předsednictva Federálního shromáždění. Na ustavující schůzi Sněmovny lidu bylo za tuto sněmovnu zvoleno pouze 10 členů. Na základě politických dohod je zde navržen poslanec, o jehož návrhu by měl nyní přednést svoje expozé poslanec Adam. Žádám, aby se ujal slova.

Poslanec SL G. Adam: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, poslanecký klub VPN zvolil za predsedu klubu pána poslanca Jozefa Bakšaya. Preto tento poslanecký klub podáva návrh, aby pán Jozef Bakšay, poslanec Sněmovne ľudu sa stal členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Myslím, že každý ho pozná; je aktívnym členom pléna a že sa stane dobrým členom aj Predsedníctva a napomôže práci Predsednictva.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pane poslanče. Žádá někdo z poslanců ve Sněmovně lidu o slovo? Zdá se, že tomu tak není. Mohli bychom tedy přistoupit k volbě.

Volby členů předsednictva se provádějí podle § 4 odst. 1 zákona o jednacím řádu tajným hlasováním. Sčítání a zjišťování výsledků hlasování vykoná sněmovnou zvolená komise poslanců v tomto složení: Bobovnický Július, Jansta Miroslav, Kladivo Aleš, Konečný Jindřich, Kroupa Daniel, Michálek František, Niedoba Ladislav, Sahligerová Eva a Záležáková Eliška. Prosím předsedu komise pana Bobovnického, aby připomenul základní ustanovení volebního řádu.

Samozřejmě členové Sněmovny národů by přítomni jednání nemuseli být, ale vyhánět je nebudeme. (Členové SN odcházejí.)

Předseda komise pro zjišťování výsledků voleb poslanec SL J. Bobovnický: Vážené Federálne zhromaždenie, v návrhu volebného poriadku k tajnej voľbe predsedu, podpredsedov a ďalších funkcionárov vypichnem len niektoré body.

Článok 3: Návrhy na tajnú volbu funkcionárov Snemovne ľudu FZ predkladajú Snemovni ľudu podľa zásady pomerného zastúpenia politické hnutia a politické strany zastúpené v Snemovni ľudu a ak sa dohodnú, môžu predložiť spoločný návrh. Každý poslanec môže navrhnúť, aby namiesto navrhnutého poslanca kandidoval iný poslanec, zvolený na kandidátke toho istého politického hnutia alebo politickej strany a v tej istej republike.

Článok 4: Všetky návrhy, o ktorých majú poslanci hlasovať, musia byť uvedené na hlasovacích lístkoch.

Ostatné se týka komisií.

Ešte jedna vec: Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

Článok 13: Keď bol navrhnutý len jeden kandidát a nedosiahne nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, preruší predsedajúci schôdzu a vyzve predstaviteľov politických hnutí a politických strán, aby po konzultáciách podali nové návrhy.0

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Prosím členy komise, aby zabezpečili kontrolu rozdání hlasovacích lístků a poslance, aby přistoupili k volbě. Volební místnost je v přízemí 030, čítárna.

(Probíhá tajná volba.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci Sněmovny Lidu, ptám se vás, je někdo, kdo nedostal ve Sněmovně lidu hlasovací lístek? Přeje si ještě někdo volit? (Jeden.) Jeden.

Prohlašuji volbu člena předsednictva FS za ukončenou.

Než budou vyhlášeny výsledky volby, přistoupíme k projednávání dalšího bodu programu. Protože jde o ústavní zákon, žádám, aby se poslanci obou sněmoven urychleně dostavili k jednání.

Na programu našeho jednání máme k projednání

6

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb. tisk 65 a společnou zprávu výborů SL a výborů SN (tisk 115).

Za navrhovatele podá výklad poslanec V. Mikule. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec SN V. Mikule: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, mám za úkol v zastoupení navrhovatele tohoto zákona odůvodnit, proč je tento návrh předkládán. Prosil bych vás, kdybyste si laskavě nezapomněli spojit tisk 65 s tiskem, který je označen jako úprava návrhu 65 a ve kterém je zdůvodněno doplnění původního návrhu o problematiku volby a odvolávání soudců a soudcovský slib.

Domnívám se, že důvodová zpráva k oběma souborům problematiky, to znamená k Národní frontě a navazující problematice soudcovské, jsou tak obsáhlé a výstižné, že by bylo zbytečným, zdržováním, kdybych se snažil jejich obsah reprodukovat nebo nějak doplňovat. Řeknu jen tu zásadní věc, že ustanovení o Národní frontě v Ústavě z roku 1960, které - jak se dočtete v důvodové zprávě - dosud v určité podobě existuje, je zcela zjevným přežitkem dřívějšího politického systému a dnes už nemá v ústavě co dělat. Je to důležité i proto, že Národní fronta už přestala existovat i de facto.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP