Pátek 13. března 1992

Schůze zahájena v 9.20 hodin.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené kolegyne a kolegovia! Dnešné rokovanie otvoríme hlasovaním o vládnom návrhu zákona o plate a odmene za pracovnú pohotovosť. Žiadam všetkých, ktorí sa nachádzajú v priľahlých priestoroch, aby vstúpili do rokovacej siene. Chýba nám štrnásť poslancov zo Snemovne ľudu a v uznášaniaschopnom stave nie je ani Snemovňa národov. Podotýkam, že ide o zákon, pri ktorom platí zákaz majorizácie, čo znamená, že je potrebných minimálne tridsaťosem kladných hlasov v každej časti Snemovne národov. Skôr, ako pristúpime k hlasovaniu, dám slovo poslancovi Kakačkovi, aby vám predniesol výsledky včerajšej voľby v Snemovni ľudu.

Poslanec SL J. Kakačka: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni! Prečítam vám zápis o voľbe členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Komisia poslancov Snemovne ľudu, ktorú Snemovňa ľudu zvolila pre tajnú voľbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo odovzdaných deväťdesiatpäť hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila: hlasovania sa zúčastnilo deväťdesiatštyri poslancov Snemovne ľudu. Hlasovania sa zdržal jeden poslanec Snemovne ľudu. Odovzdaných bolo osemdesiatdeväť platných hlasovacích lístkov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo päť, a to v prípade pána poslanca Savčinského a pána poslanca Laluhu.

Pre navrhnutého kandidáta Vladimíra Savčinského bolo odovzdaných celkom šesťdesiat hlasov, proti dvadsaťdeväť hlasov, pre pána Ivana Laluhu bolo odovzdaných dvadsaťdeväť hlasov, proti šesťdesiat hlasov, pre pani Danu Drešerovú bolo odovzdaných päťdesiattri hlasov, proti štyridsaťjeden.

Volebná komisia zistila, že za členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia boli zvolení pán Vladimír Savčinský a pani Dana Drešerová, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov v Snemovni ľudu.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 483)

Ďalej vám prečítam zápis o voľbe predsedu branného a bezpečnostného výboru Snemovne ľudu. Komisia poslancov na zistenie výsledkov volieb oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo odovzdaných deväťdesiatpäť hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo deväťdesiatštyri poslancov Snemovne ľudu, hlasovania sa zdržal jeden poslanec Snemovne ľudu. Odovzdaných bolo celkom deväťdesiatštyri platných hlasovacích lístkov. Neplatné hlasovacie lístky neboli.

Pre navrhnutého kandidáta pána Alojza Rajniča bolo odovzdaných šesťdesiatsedem hlasov, proti dvadsaťsedem hlasov. Volebná komisia zistila, že poslanec Alojz Rajnič bol zvolený za predsedu branného a bezpečnostného výboru Snemovne ľudu a získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 484)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Kakačkovi. Vypočuli sme si správu volebnej komisie.

Pokračuje společná schůze SL a SN.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP