Pátek 4. října 1991

Přítomno: 138 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci Sněmovny lidu: Adámek, Bakšay, Dienstbier st., Kukučka, Mandler, Jambor, Kapusta, Kessler, Kňažko, Veverka


(Schůze zahájena v 9.15 hodin.)

Předseda SL R. Battěk: Konstatuji, že Sněmovna lidu je usnášení schopná, takže může pokračovat ve svém krátkém zasedání.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych před pokračováním naší společné schůze sněmoven využil příležitosti k projednání dalšího bodu pořadu 5. samostatné schůze Sněmovny lidu. Poslanci Sněmovny národů mohou počkat na svých místech, protože bezprostředně po naší schůzi bude pokračovat společná schůze sněmoven. Na programu samostatné schůze Sněmovny lidu je volba poslanců Sněmovny lidu do výborů Sněmovny lidu.

Klub poslanců Hnutí za demokratické Slovensko navrhuje zvolit poslance Milana Kňažka do výboru zahraničního a poslance ing. Michala Kováče do výboru hospodářského. Nový poslanec dr. Jiří Adámek, který složil poslanecký slib 24. září, má zájem o činnost ve výboru sociálním a kulturním.

Vyslechli jste tři návrhy pro volbu do jednotlivých výborů sněmovny. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Slovo má poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Pane předsedající, vzhledem k profesi pana Kňažka a jeho zkušenostem bych si dovolil ho navrhnout do výboru sociálního a kulturního.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Je tady protinávrh, pokud jde o zařazení poslance Milana Kňažka, a to na jeho zařazení do výboru sociálního a kulturního. Ještě se hlásí poslanec Jiří Ruml.

Poslanec SL J. Ruml: Já si myslím, že pan Kňažko by mohl být v tom i onom výboru, ale hlavně aby chodil do parlamentu. (Smích v sále.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Tuto zajímavou poznámku nekomentuji.

Poslanec SL V. Benda: Já jen prosím, aby se o každém z návrhů hlasovalo zvláště.

Předsedající předseda R. Battěk: Ano, samozřejmě. Budeme hlasovat o zařazení poslance Kňažka do výboru sociálního a kulturního.

(9.22 hodin)

Kdo je pro zařazení poslance Milana Kňažka do výboru sociálního a kulturního, nechť hlasuje.

(Hlasuje se.)

Děkuji. (60) Šedesát.

Kdo je proti?

(14) Čtrnáct.

Kdo se zdržel hlasování?

(27) Dvacet sedm.

Konstatuji, že poslanec Sněmovny lidu Milan Kňažko byl zařazen do výboru sociálního a kulturního. Jeden

poslanec Sněmovny lidu ignoroval hlasování.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 321)

Máme dále rozhodnout o zařazení poslance ing. Michala Kováče do výboru hospodářského. Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? Nejsou.

(9.23 hodin)

Přistoupíme k hlasování. Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro zařazení poslance ing. Michala Kováče do výboru hospodářského, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

(Hlasuje se.)

Děkuji. (90) Devadesát.

Kdo je proti? (3) Tři.

Kdo se zdržel hlasování? (7) Sedm.

Poslanec ing. Michal Kováč byl zvolen do výboru hospodářského.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 321)

Budeme teď hlasovat o zařazení poslance dr. Jiřího Adámka do výboru sociálního a kulturního.

Poslanec SL P. Šebek: Prosil bych poslance Kavana, aby si sedl na své místo. Hlasuje Sněmovna lidu a on sedí na sedadle, kam nepřísluší.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Poprosil bych poslance Kavana, aby si sedl na své místo. Není dosud přeřazen, žádost nebyla projednána a nebylo tak učiněno. Ještě se hlásí poslanec Špaček.

Poslanec SL J. Špaček: Pane předsedo, na začátku tohoto týdne to se mnou projednával šéf této kanceláře a já jsem to považoval za vyřízenou věc, a proto sedíme tak, jak sedíme.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Kolegyně a kolegové, nechtěl bych z toho dělat procedurální záležitost. Pane poslanče Šebku, trváte na tom, aby si pan poslanec přesedl?

Poslanec SL P. Šebek: Pokud není věc definitivně vyřízena, tak ano.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Budeme používat metody přátelského dohovoru. Pane poslanče, žádám vás, abyste si přesedl na své zatím přidělené místo, abychom nekomplikovali situaci. Věc projedná předsednictvo sněmovny, abychom se zbavili takovýchto trapných záležitostí.

Budu pokračovat v hlasování. Chce se někdo vyjádřit k volbě poslance Jiřího Adámka? Nikdo.

Přistoupíme k hlasování. Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s tím, aby poslanec Jiří Adámek byl zařazen do výboru sociálního a kulturního, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(Hlasuje se.)

Děkuji. (89) Osmdesát devět.

Je někdo proti?

(1) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování?

(14) Čtrnáct.

Také poslanec Jiří Adámek byl zvolen do výboru sociálního a kulturního.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 321)

Dovolte mi, abych konstatoval, že končím samostatnou schůzi Sněmovny lidu s tím, že poslední bod programu, tj. volba členů předsednictva Federálního shromáždění, bude provedena na příští schůzi s ohledem na časovou tíseň.

Tím skončila naše schůze a předávám další řízení poslanci Milanu Šútovcovi.

(Schůze skončila v 9.29 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP