Pátek 31. května 1991

3. den jednání - pátek 31. 5. 1991

(Schůze zahájena v 9.35 hodin.)

Přítomno:90 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci: Adam, Adámek, Andelová, Bakšay, Bárta, Battěk, Benda, Bláha, Branná, Dienstbier J. st., Dlouhý, Gebas, Honner, Hrušovský, Hubálek, Chýlek, Jambor, Jurečka, Kapusta, Klaus, Kňažko, Kocáb, Konečný J., Kováč, Kroupa, Kučera S., Kukučka, Kvačkaj, Langoš, Mandler, Miller, Mohorita, Mornár, Nazari, Niedoba, Novotný, Peka, Petrovič, Piskoř, Richter, Ropek, Rynda, Sahligerová, Savčinský, Soboňa, Soukup, Suchánek, Šepetka, Šidík, Šimko I., Šimko E., Tvrdá, Tyl, Valko, Varga, Vidím, Vrchovský, Vysloužil, Záležáková, Žáček


(Řízení schůze převzal člen předsednictva Sněmovny lidu Z. Kessler.)

Předsedající poslanec Z. Kessler: Sněmovna lidu je usnášení schopná, dovolte, abych zahájil schůzi Sněmovny lidu s tímto programem:

1. Volba členů výborů

2. Volby předsedů výborů

3. Volby členů předsednictva Federálního shromáždění

V zasedací síni je přítomno 77 poslanců, takže sněmovna je usnášeníschopná.

Byl vám rozdán tisk č. 682, který obsahuje návrh na volbu. Kdybyste si v něm provedli tyto úpravy:

Vzhledem k tomu, že rezignoval na funkci místopředsedy hospodářského výboru poslanec Zukal, je nutno obsadit předsedu výboru za Sněmovnu lidu a na toto místo je navrhován poslanec Pavel Zahrádka (ODS). Prosím, abyste si v bodu 2 doplnili pod jméno Jiří Kovář Pavla Zahrádku.

Na začátku je nutno zvolit ověřovatele zápisu, kde byl zvolen při zahájení schůze poslanec Pohanka a poslanec Benda, ale poslanec Benda se účastní jednání o ústavě na Slovensku.

Kdo je ochoten se ujmout místo poslance Bendy funkce ověřovatele? Hlásí se poslanec Novosád. Rovněž tak na začátku jednání jsme zvolili volební komisi za předsednictví poslance Bobovnického, v níž jsou členy poslanec Jansta, Kladivo, J. Konečný a Daniel Kroupa.

Poslanec K. Novosád: Pane předsedající, navrhuji za poslance Daniela Kroupu poslance Libora Kudláčka.

Poslanec P. Kučera: Navrhovali bychom za Jindřicha Konečného poslankyni Rút Šormovou. Chtěl bych ještě požádat, aby si všichni kolegové doplnili do tisku, protože se vzdal místa v předsednictvu Federálního shromáždění poslanec Ivan Rynda a je navrhován poslanec Daniel Kroupa.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Do bodu tři prosím ještě doplnit jméno poslance Daniela Kroupy (ODA).

Dále je ve volební komisi poslanec Michálek, Niedoba, Világi a Tvrdá.

(Hlas z pléna: Navrhujeme pana poslance Molnára.)

Poslanec O. Világi: Nemôžem byť členom, iba kandidátom.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Za poslance Világiho do volební komise.

Poslanec O. Világi: Navrhuji Pavla Vandase.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Takže složení volební komise je toto: poslanci Bobovnický, Jansta, Kladivo, Šormová, Kudláček, Michálek, M. Molnár, Vandas a Baštigal.

(Hlas z pléna: Místo poslance Kladiva poslankyně Nováková.)

Poslanec J. Schneider: Pane předsedající, hlásím se ještě k opravě tisku č. 682. Chtěl jsem jen upřesnit, za bývalé Občanské fórum odstoupili z předsednictva Sněmovny lidu podle dohody tři poslanci, to znamená, že tam bude třeba ještě doplnit jedno jméno. Jde nejen o poslance Ivana Ryndu, ale i Valtra Komárka a Alberta Černého. Proto je třeba doplnit nejen jméno Daniel Kroupa, ale i jméno poslance Michala Kocába.

Předsedající poslanec Z. Kessler: V tisku č. 682 v bodě 2 kromě poslance Jiřího Kováře, který je navrhován na předsedu výboru ústavně právního, poslanec Pavel Zahrádka (ODS) na místo předsedy výboru hospodářského.

Bod 3 se doplňuje: poslanec Daniel Kroupa za odstoupivšího poslance Ryndu, doplňuje se tam Michal Kocáb za odstoupivšího poslance Komárka.

To je úplný seznam bodu 3.

Dal bych hlasovat o složení volební komise, jak jsem ji přečetl.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Malina.

Poslanec Z. Malina: Pane předsedající, myslím, že v zájmu upřesnění by bylo vhodnější bod "Volba předsedy hospodářského výboru" zařadit jako zvláštní bod. Buď jako bod č. 5 nebo jako bod č. 3 a současný bod č. 3 přečíslovat na bod č. 4.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Tomu je možno vyhovět. Bod č. 3 bude "Volba předsedy hospodářského výboru" a "volba členů předsednictva" se přečíslovává na bod č. 4.

Dal bych nyní hlasovat o složení volební komise, které jsem vám přečetl. Kdo z přítomných poslanců je pro složení komise v tomto složení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku! (Hlasuje se v 10.41 hodin.) (Osmdesát.) Osmdesát. Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Čtyři.) Čtyři. Děkuji.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 240)

6

Volba poslanců do výborů.

Ještě před tím, než přistoupíme k volbě, dovolil bych si vám navrhnout některé změny ve výborech. Poslankyně Zuzana Tvrdá požádala o uvolnění z výboru ústavně právního a z téhož výboru požádal opětovně o uvolnění poslanec Pavel Hrušovský, takže nám zbývá, abychom projednali změny, které s jejich žádostmi souvisí. Poslankyni Zuzanu Tvrdou z výboru ústavně právního do výboru pro životní prostředí a poslance Pavola Hrušovského do výboru zahraničního. Myslím, že těmto žádostem je možno vyhovět.

S technickou poznámkou se hlásí poslanec Voleník.

Poslanec L. Voleník: Jak jsem si tu přečetl, nejen poslankyně Zuzana Tvrdá, ale i poslanec Boleslav Bárta by měli přejít do výboru pro životní prostředí, tak bez ohledu na to, o jaké lidi se jedná, tak se domníváme, že z výboru pro životní prostředí se stává šatna odložených talentů. Proto bychom byli rádi, kdyby si dotyční poslanci a případně sněmovna zvážila, zdali by nebylo vhodné, aby se stali členy jiných výborů, kde by určitě své profesní kvality uplatnili daleko lépe.

Poslanec M. Soldát: Mě by zajímalo, jestli pan poslanec Bárta byl také uvolněn z výboru ústavně právního.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Byl již dávno odvolán.

Poslanec M. Soldát: Prosil bych, aby nebyl dáván do našeho výboru pro životní prostředí.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Situace je poněkud komplikovaná potud, že například poslanec Bárta nepracuje v žádném výboru. Je na to poukazováno, především je poukazováno na to, že bere požitky ve stejné výši jako berou ostatní poslanci, kteří ve výborech pracují. Je to na vůli sněmovny.

Hlásí se kolega Zavřel.

Poslanec M. Zavřel: Do výboru pro životní prostředí již byla jednou přeřazena poslankyně Ovčačíková, a sice ze Sněmovny národů, takže jsme byli posíleni tímto kádrem z Moravy. Byl bych pro to, aby pan doktor Bárta přešel do kulturního a sociálního výboru, protože k tomu profesně patří. Je to rozhodně blíž než životní prostředí.

Poslanec M. Sychra: Dámy a pánové, chtěl bych vás jménem zahraničního výboru informovat, že komunistická strana je v našem výboru již zastoupena tak významnými osobnostmi jako jsou poslanec Jenerál, Kanis a Lédl. Prosím, abyste to vzali při své volbě v úvahu.

Předsedající poslanec Z. Kessler: Myslím, že bude správné, aby sněmovna o těchto návrzích rozhodla hlasováním. Nechám hlasovat o zařazení každého jednotlivce do výboru podle tisku č. 682 bod č. 1.

Je navrhováno, aby poslanec M. Molnár byl zařazen do výboru sociálního a kulturního. Prosím poslance sněmovny, aby hlasováním vyjádřili své stanovisko.

Kdo je pro to, aby poslanec Molnár přešel do výboru sociálního a kulturního, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se v 10.45 hodin.) (Osmdesát.) Osmdesát. Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden. Děkuji.

Poslanec Vasil Mohorita je navrhován do výboru zahraničního. Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Mohorita byl zařazen do výboru zahraničního, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se v 10.46 hodin.) (Čtyřicet dva.)

Čtyřicet dva. Děkuji.

Je někdo proti? (Čtrnáct.) Čtrnáct. Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet.) Dvacet. Děkuji.

Čtyřicet dva poslanců bylo pro, čtrnáct proti, dvacet se zdrželo a sedm nehlasovalo. Poslanec Mohorita byl zvolen do zahraničního výboru.

Další změna je poslanec Boleslav Bárta. Byl zde protinávrh. Dal bych hlasovat o protinávrhu, aby byl zařazen do výboru kulturního. Kdo je pro to, aby poslanec Bárta byl členem kulturního výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se v 10.47 hodin.) (Třicet pět.) Třicet pět. Děkuji.

Je někdo proti? (Patnáct.) Patnáct. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Patnáct.) Patnáct. Děkuji.

Devatenáct poslanců nehlasovalo. Návrh, aby poslanec Bárta byl zařazen do kulturního výboru, byl zamítnut.

Je zde další návrh, aby poslanec Bárta byl přeřazen do výboru pro životní prostředí.

(Hlas z pléna: Já jsem z jiné politické strany, ale jsem z Moravy a nejsem rád, že jste si odhlasovali, že pan Bárta bude mít teď čas 14 dnů v měsíci a bude běhat po Moravě a já si nedovedu představit, co bude konat. Prosil bych vás, abyste takovéto politické úvahy vždy vsunuli do jednání než se zase bude o nějaké takové věci hlasovat.)

Předsedající poslanec Z. Kessler: Ale pane poslanče, my chceme hlasovat o tom, aby byl poslanec Bárta zařazen do dalšího výboru, do výboru pro životní prostředí.

Budeme nyní o tomto návrhu hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Bárta byl členem výboru pro životní prostředí, nechť zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se v 9.52 hodin.) (Padesát čtyři.) Padesát čtyři. Děkuji.

Kdo je proti? (Sedmnáct.) Sedmnáct. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Šest.) Šest. Děkuji.

Devět poslanců nehlasovalo.

Poslanec Bárta byl zvolen do výboru pro životní prostředí.

Další návrh je zde, aby poslankyně Zuzana Tvrdá, byla také přeřazena do výboru pro životní prostředí.

(Hlas z pléna: Vždyť je členkou již jiného výboru?)

Poslankyně Tvrdá žádala o přeřazení do tohoto výboru, protože agenda v ústavně právním výboru je její profesi poměrně vzdálena.

Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby poslankyně Tvrdá pracovala ve výboru pro životní prostředí? (Hlasuje se v 9.54 hodin.) Kdo je pro tento návrh? (Padesát devět.) Padesát devět. Děkuji.

Kdo je proti? (Sedm.) Sedm. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvanáct.) Dvanáct. Děkuji.

Tři poslanci nehlasovali.

Poslankyně Zuzana Tvrdá byla zvolena do výboru pro životní prostředí.

A máme zde poslední návrh, aby poslanec Pavol Hrušovský pracoval ve výboru zahraničním. Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se v 9.55 hodin.) (Šedesát čtyři.) Šedesát čtyři. Děkuji.

Kdo je proti? (Dva.) Dva. Děkuji.

Kdo se zdržel? (Dvanáct.) Dvanáct. Děkuji.

Jeden poslanec nehlasoval.

Poslanec Pavol Hrušovský byl zvolen do výboru zahraničního.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 241)

Jako další bod programu je

5 a 6

Volba předsedy výboru ústavně právního a hospodářského SL,

na předsednictví VÚP je navrhován poslanec Jiří Kovář a jako předseda výboru hospodářského je navrhován poslanec Pavel Zahrádka. Oba jsou členy ODS.

Po rozdání hlasovacích lístků, prosím členy volební komise, aby se odebrali do volební místnosti.

(Jednání přerušeno, probíhají volby v 9.57 hodin.)

(Jednání opět zahájeno.)

Předsedající poslanec Z. Kessler: Prosím předsedu volební komise poslance Bobovnického, aby podal zprávu o výsledku hlasování o předsedech výborů ústavněprávního a hospodářského.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP