Úterý 5. února 1991

Úterý 5. února 1991

(Začátek schůze v 11.50 hodin.)


Přítomno:122 poslanců Sněmovny lidu

Omluveni poslanci:

Adámek, Andelová, Bárta, Battěk, Branná, Čič, Dienstbier J. st., Gyimesi, Gürtler, Huml, Chýlek, Jambor, Kapusta, Kňažko, Korman, Kováč, Langoš, Miller, Mohorita, Petrovič, Rothmayerová, Šidík, Šlápota, Varga, Vidím, Záležáková, Žáček


(Řízení schůze místopředseda SL E. Valko)

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Prosím poslancov Snemovne ľudu, aby definitívně zaujali svoje miesta, budeme pokračovať v rokovaní schôdze.

Ako prvý bod 3. schôdze Snemovne ľudu by som navrhoval odvolanie členov ústavnoprávnych výborov, ktorí boli menovaní.

1

Dočasné uvolnění poslanců z výborů

Nech sa páči, pán predseda komisie, poslanec Ruml.

Poslanec J. Ruml: Vzhledem k tomu, že návrh byl už přijat Sněmovnou národů a ve Sněmovně lidu to pořád vázlo, nejde jenom o poslance z ústavně právního výboru Sněmovny lidu, ale o ostatní výbory. Já bych vám to přednesl.

V ústavně právním výboru jde o poslance Jiřího Rumla a Miroslava Janstu, ve výboru branném a bezpečnostním Jiřího Pospíšila, Bohuslava Hubálka, Eduarda Baštigala, Jiřího Dienstbiera a Jozefa Šepetku a ve výboru pro plán a rozpočet je to Július Bobovnický, Miloš Krejcar a v sociálním a kulturním výboru Jan Vidím.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Vzhľadom na skutočnosť, že som nebol zacvičený do obsluhy zariadenia, požiadam skrutátora. Hlási sa pán poslanec Dienstbier.

Poslanec J. Dienstbier ml.: Jenom krátce. Nežádám za sebe o uvolnění z branného a bezpečnostního výboru, chci nadále zůstat jeho členem.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Vzhľadom na to, že poslanec Dienstbier chce zostať v brannom a bezpečnostnom výbore, nebudeme o ňom hlasovať. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Bobovnický.

Poslanec J. Bobovnický: Taktiež nežiadam, aby som bol uvoľnený z výboru pre plán a rozpočet.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: O slovo žiada poslanec Sacher.

Poslanec R. Sacher: Obávám se, když toto schválíme, kdo potom zůstane v branně bezpečnostním výboru za Sněmovnu lidu. Potom tam zůstanou lidé, kteří budou projednávat otázky velkého významu.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Ďakujem. Hlási sa o slovo poslanec Ruml.

Poslanec J. Ruml: Komise 17. listopadu si nevybírala své členy libovolně, byli navrženi poslaneckými kluby. Je potřeba uvážit. Buď budou uvolněni lidé z těchto výborů, jak jsem je přečetl a pak je potřeba, aby si poslanecké kluby doplnily tyto výbory, anebo obráceně - uvolníme tyto lidi z komise 17. listopadu, ale pak musí poslanecké kluby navrhnout jiné, protože by v tom výboru byla porušena parita.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Súhlasím s pripomienkou poslanca Rumla. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že v prípade, keď poslanec nechce byť uvoľnený z výboru, nemôžeme mu v tom brániť. Jediná schodná cesta je: doplniť komisiu. Poslanci, ktorí momentálne vystúpili s tým, že nechcú byť uvoľnení z práce vo výbore, musia sa rozhodnúť pre jednu z alternatív. Inak nechávam hlasovať o uvoľnení tak, ako prečítal poslanec Ruml.

Prosím ešte raz poslanca Rumla, aby prečítal pred hlasovaním mená navrhovaných poslancov, ktorí majú byť uvoľnení z práce jednotlivých výborov.

Poslanec J. Ruml: Chtěl bych se nejdříve omluvit, řekl jsem "paritní" zastoupení; mělo být zastoupení poměrné.

Jména navržených poslanců. V ústavně právním výboru jsou to: Jiří Ruml, Miroslav Jansta; v branně bezpečnostním Jiří Pospíšil, Bohuslav Hubálek, Eduard Baštigal, Jiří Dienstbier;

v zahraničním výboru Jozef Šepetka, ve výboru pro plán a rozpočet Július Bobovnický, Miloš Krejcar, v sociálním a kulturním výboru Jan Vidím.

Samozřejmě, pokud si někteří z těchto jmenovaných nepřejí být uvolněni, je třeba hlasovat o těch, kteří by měli být uvolněni. Jenom abych vysvětlil. Nejde o uvolnění navždycky, jde o uvolnění na dobu, než skončí práce komise. Pak se zase mohou do výborů navrátit.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Po tomto vysvetlení sa pýtam, či poslanci, ktorí se prihlásili, že chcú zotrvať v komisiách, na svojom pôvodnom stanovisku trvajú. (Poslanec J. Dienstbier ml.: Ano.) O slovo sa hlási poslanec Tyl.

Poslanec M. Tyl: Pane předsedající, byl jsem na rozpacích v tom, zda za členství v některé komisi se zcela vylučuje z členství ve výboru. Myslím, že takový uzus parlament nepřijal a není tedy vhodné, aby se nutili poslanci, kteří mohou setrvat ve výboru i v komisi, k nějakému jednoznačnému rozhodnutí. Tak je to i u jiných komisí. Parlament bude zřizovat i další komise. Považoval bych to tedy za nesprávné jednání, když tato komise je velice závažná a náročná. Nechal bych to tedy na poslancích s tím, že musí rozhodnout, zda jsou s to své úkoly plnit nebo zda sami požádají o uvolnění z výborů, ale rozhodně bych nečetl seznamy těch, kteří jsou ve výborech, protože by se měli sami rozhodnout.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: K tomu smerovala moja poznámka. Domnievam sa, že nemôžeme nútiť poslancov, aby ostávali vo výboroch a v komisiách. Práca v komisii 17. novembra je tak časovo náročná, že sa nemôžu v žiadnom prípade zúčastňovať práce výborov - myslím teda, že je to výlučne na nich. Okrem poslanca Dienstbiera sa nikto neozval. Predpokládám, že súhlasí, aby boli na čas uvoľnení z práce výborov, koniec koncov, rokovací poriadok dosiaľ platný v § 84 umožňuje, aby poslanci nepracovali v niektorých výboroch.

Ďialej hovorí pán poslanec Hubálek, po ňom Pavel Konečný.

Poslanec B. Hubálek: Pane předsedající, dámy a pánové, doplnil bych vysvětlení poslance Rumla. Do prosince jsem chodil do výboru a prakticky jsem sabotoval práci v komisi, která je velice náročná. V současné době chodíme i na noční směny k počítačům, abychom práci, kterou jsme vzali na sebe z vašeho rozhodnutí, kontrolovali. Nevyhýbáme se práci ve výborech, a to, co zde bylo předneseno, má jediný cíl: abychom neblokovali usnášeníschopnost výborů. Pokud rozvrhnete počet lidí z jednotlivých výborů, vidíte, že v době mimo epidemií by výbory měly mít dostatečný počet poslanců k odpovědnému rozhodnutí té které otázky. Sám jsem žádal o uvolnění z branně bezpečnostního výboru z těchto důvodů dočasně, abychom práci co nejdříve ukončili, abychom buď legálními prostředky ozřejmili příčiny 17. listopadu nebo abychom odpovědně lidem řekli, proč toho legálními prostředky nelze dosáhnout. Vím, že kdybychom používali prostředky 50. let, že mnoha lidem by se velmi rychle vrátila paměť, ale my chceme právní stát, a proto jsem vás chtěl seznámit i s mým stanoviskem.

Poslanec P. Konečný: Upozornil bych na nový text v novém jednacím řádu.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Zatiaľ nemôžeme hovoriť o novom rokovacom poriadku, pretože nebol publikovaný v Zbierke zákonov.

Poslanec P. Konečný: Vím, ale toto naše rozhodnutí bude možná bezpředmětné po dobu platnosti nového jednacího řádu, kde se jedná o tom, že výbor může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, tedy nikoliv všech členů výboru. Tím by se to tedy vyřešilo.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Ďakujem pánu poslancovi Konečnému, ovšem to je v súlade s novým navrhovaným rokovacím poriadkom, ktorého účinnosť bude až v súlade s platným zákonom - konkrétne § 11, až po 7 dní od rozoslania Zbierky. My sme však nutení pružne postupovať týmto spôsobom.

Dávam preto hlasovať o uvoľnení poslancom s výnimkou poslanca Dienstbiera, ktorý to výslovne uviedol. Prosím poslancov zo Snemovne ľudu, kto je za uvoľnenie menovaných poslancov z jednotlivých výborov? (Hlasuje se.) - (Sedmdesát jedna.)

Kto je proti? (Jeden.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet tři.)

Konštatujem, že Snemovňa ľudu uvoľnila poslancov z práce výborov, samozrejme dočasne.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 161)

2

Volba poslanců do výborů

Ako druhý bod programu by som navrhoval prípadné doplnenie uvoľnených poslancov. Vzhľadom na to, že som toho názoru, že je treba, aby sa jednotlivé politické strany a hnutia dopredu dohodli a rozhodli, ktorými poslancami doplnia uvoľnené miesta v jednotlivých výboroch. Dávam návrh, aby do dnešného dňa, do 18. hodín oznámili predsedníctvu Snemovne ľudu jednotlivé politické hnutia a strany návrh kandidátov poslancov do jednotlivých výborov. Hlási sa poslanec Pohanka.

Poslanec M. Pohanka: Pokud jde o ústavně právní výbory, je tato věc připravená. Nás bylo 19 od samého začátku místo 20 - chyběl plánovaný dvacátý člen zastupující Občanské fórum. V tomto výboru bylo tedy od začátku 5 zástupců Občanského fóra. Myslím tedy, že bychom o tom nemuseli přemýšlet, protože za příslušníka příslušné strany nebo hnutí musí opět přijít příslušník té strany nebo hnutí.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: To by malo byť rozhodnutie klubu, koho do výborov vyšle. Preto sa domnievam, že by sa o tom dalo zajtra hlasovať, pokiaľ ide o doplnenie jednotlivých poslancov.

Poslanec F. Magyar: Som členom ústavnoprávneho výboru a viem, že z ústavnoprávneho výboru SN boli členovia z komisie už dávnejšie uvoľnení a niekto na ich miesto nebol volený, pretože ide o dočasné uvoľnenie. Problém bol riešený tým, že namiesto 11 platných hlasov je tam třeba 9 platných hlasov. Myslím, že u nás by sa to malo riešiť analogicky. Napríklad namiesto poslanca Mandlera, ktorý už dávnejšie rezignoval môže príslušný klub navrhnúť náhradníka.

Poslanec M. Jansta: Já jsem souhlasil, že budu uvolněn z ústavně právního výboru, protože si myslím, že práce v komisi 17. listopadu skončí někdy na jaře nebo červnu. Chtěl bych se vrátit do ústavně právního výboru, kde je tato práce pro mě větším přínosem. Myslím si proto, že to není férové, když tam nyní budou zvoleni jiní členové.

Poslanec M. Malý: Měl bych jednu poznámku. My jsme už problematiku nástupců z Klubu Občanského fóra projednávali a vyznělo to tak, - jestli se mýlím, tak ať mě někdo z klubu opraví - že se mají kandidáti z našeho klubu přihlásit. A přihlásili se ti tři, kteří byli dnes jmenováni.

Druhá věc: V ústavně právním výboru ve Sněmovně lidu je dost zoufalá situace, ale není to jenom díky členům komise, ale i díky panu poslanci Bártovi. Chtěl jsem se jenom zeptat, - prosím, aby to nebylo bráno jako napadání, - jak je to s panem poslancem Bártou, jehož odvolání z předsednictva měla Sněmovna lidu projednat. Údajně má být práce neschopný, nebo ve stavu nemocných, ale přitom je veřejně známo, že veřejně vystupuje v televizi. Jak budeme řešit tento případ? Dotýká se to také ústavně právního výboru.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Na to by som hneď odpovedal. V prvom rade pán poslanec Bárta na dnešný deň, pokiaľ mám informácie, nie je ospravedlnený. A ako ďalší bod programu som mienil predniesť tento bod. To znamená, návrh na odvolanie poslanca Bártu z predsedníctva. Pán poslanec Malý ma touto svojou otázkou predbehol.

Poslanec K. Novosád: Upozorňuji pana předsedajícího, že se mění poměrné zastoupení v jednotlivých výborech tak, že jsou znevýhodněny určité zastoupené politické síly.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Tejto skutočnosti som si vedomý, preto som dával prípadný návrh na hlasovanie o doplnenie, ovšem na druhej strane sú tu námietky.

Poslanec I. Šimko: Poslanecký klub OF o týchto kandidátoch jednal, padli predbežné návrhy, v situácii, kedy klub nebol celkom uznášania schopný, návrhy neboli prerokované, nebolo o nich hlasované. Takže mám pocit, že s návrhom, ktorý padol z vašej strany, je potrebné súhlasiť. Kluby toto musia prerokovať.

Poslanec M. Pohanka: Chtěl bych říci nezávisle na tom, co se děje kolem komise 17. listopadu, že nám chybí trvale v ústavně právním výboru 2 lidi, a to jeden od samého začátku a další náhradou za poslance Mandlera. Čili my s naprosto čistým svědomím bychom trvale potřebovali dva zvolit. Z těch tří návrhů, které zde padly před přestávkou, dokud zde byla i Sněmovna národů, tak pak poslanec Šedivý ze Sněmovny národů. Čili máme přesně dva návrhy, odsouhlasené v klubu včera, dobrovolníky, kteří by mohli být okamžitě zvolení do ústavně právního výboru a hned by mohli dopoledne začít pracovat.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Táto poznámka sa zdá byť logická, ovšem pán poslanec Mandler je z iního občianskeho hnutia.

Poslanec E. Mandler: Ano, to bylo poté, co jsem byl vyloučen.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Takže je možné akceptovať jednu osobu.

Poslanec J. Suchánek: Pokud mne paměť neklame, tak při jednom zasedání tady veřejně zaznělo na schůzi obou sněmoven, že je třeba doplnit ústavně právní výbory, aby se hlásili dobrovolníci. Navrhuji, aby se to bralo tak, že se přihlásí dobrovolníci a o nich se hlasovalo.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Teda vy navrhujete, aby došlo k rozšíreniu počtu členov?

Poslanec J. Suchánek: Doplnění těch chybějících, o kterých zde bylo hovořeno. Tyto výzvy už tady zazněly.

Předsedající místopředseda SL E. Valko: To sú dvaja, jeden za OF, druhá za Liberálne demokratickú stranu.

Poslanec P. Šebek: Navrhuji, vzhledem k tomu, že chápu kolegy, kteří se chtějí vrátit do výboru po skončení práce komise, aby členové, kteří je budou zastupovat, byli zvoleni rovněž dočasně. Oni dočasně odcházejí, tak ať je dočasně někdo zastupuje v těch důležitých výborech!

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Pokiaľ tomu mám rozumieť, ide asi o dva okruhy otázok. Prvá otázka - doplnenie chýbajúcich členov, ktorí tam chýbajú skutočne, to znamená dvoch členov, a druhý okruh problémov je doplniť prípadne dočasne neprítomných členov taktiež o dočasne prítomných poslancov. Upozorňujem, že súčasný rokovací poriadok niečo takého nepozná. (Hlasy z pléna: Bárta). Myslím, že poslanec Bárta je ďalší bod programu, takže si to zatiaľ nekomplikujme. Navrhoval by som, aby sme doriešili otázku chýbajúcich dvoch členov do ústavnoprávneho výboru.

Poslanec E. Mandler: Protože mi hrozí vážné nebezpečí, že budu obviněn z nekonstruktivního přístupu, tak já opravdu z celé duše souhlasím, aby za mne byl poslanec Občanského fóra. To mohu prohlásit za sto procent Liberálně demokratických poslanců (Smích, potlesk.)

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Takže prvý okruh problému by sme mali doriešený. Je potrebné zvoliť dvoch poslancov z klubu Občianského fóra. Prosím, aby pred hlasovaním boli zverejnené mená. Ovšem na strane druhej, ako som tomu rozumel, neviem, či boli schválení klubom OF. Túto otázku je potrebné doriešiť hneď teraz. Keď nie, navrhujem aby sme to odročili. Hlasovali sme o tom, vtedy, až o tom rozhodne poslanecký klub OF. Prosím o vyjadrenie a stanovisko k tejto otázke.

Poslanec F. Magyar: Pokiaľ ma pamäť neklame, výbory sme volili tajným hlasovaním. (Hlasy: Nie).

Předsedající místopředseda SL E. Valko: Nie, členovia výboru sa volia aklamačne.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP