Středa 27. června 1990

Středa 27. června 1990

(Začátek schůze v 10.00 hodin)

Přítomno: 141 poslanec Sněmovny lidu

Omluveni poslanci:

Dienstbier J. ml., Kovář, Sedlák, Vidím, Žáček

4 poslanci rezignovali

Schůze zahájena státní hymnou


Předsedající poslanec V. Šilhán: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření dosavadního předsednictva Federálního shromáždění zahajuji ustavující schůzi Sněmovny lidu VI. volebního období a všechny vás srdečně vítám. Všem vám upřímně blahopřeji ke zvolení poslancem.

Dnešním zasedáním zahajujeme dvouletou činnost našeho nejvyššího orgánu státní moci a vrcholného zákonodárného sboru po všeobecných volbách. Tyto volby upevnily vítězství demokracie nad totalitou a nezvratnost probíhajících demokratických procesů započatých v listopadu loňského roku. Dvouleté období, které máme před sebou, bude nepochybně obtížnou dobou našeho novodobého státu, náročnou cestou k demokratické, stabilní a prosperující společnosti. Bude to od nás vyžadovat obětavou a tvořivou práci. Jsem přesvědčen, že v tomto úsilí nás budou naši spoluobčané podporovat a že jejich důvěru, kterou nám ve volbách projevili, nezklameme.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sděluji vám, že prezident republiky svým rozhodnutím svolal zasedání Federálního shromáždění dnem 14. června 1990.

V zasedací síni je nyní přítomno 128 poslanců Sněmovny lidu, je tedy podle článku 40 odstavec 1 ústavního zákona o československé federaci schopno se usnášet.

Předsednictvo Federálního shromáždění vám předkládá pro dnešní ustavující schůzi program, který máte před sebou. Obsahuje 14 bodů. Prosím, abyste si tento program vyhledali.

Ptám se, zda někdo navrhuje změnu nebo doplnění návrhu předloženého programu. (Nikdo. se nehlásil.) Nikdo.

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že pořad ustavující schůze Sněmovny lidu byl schválen.

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je

1

Slib poslanců

Podle článku 48 ústavního zákona o československé federaci a podle § 4 odst. 1 zákona o poslancích Federálního shromáždění složí zvolení poslanci Sněmovny lidu slib do rukou předsedajícího. Po přečtení slibu budou poslanci jednotlivě přistupovat k předsedajícímu a podáním ruky a prohlášením "Slibuji" složí slib.

Nejprve složí slib poslanci, kteří sedí na tribuně a po nich poslanci v pořadí podle zasedacího pořádku. Prosím, abyste před složením slibu odevzdali podepsaný text slibu, který máte k dispozici. Vyslechněte nyní text slibu: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Poslanci přistupují k předsedajícímu a skládají slib.)

Poslanec V. Dlouhý: Slibuji.

Poslanec V. Komárek: Slibuji.

Poslanec P. Miller: Slibuji.

Poslanec V. Klaus: Slibuji.

Poslanec R. Sacher: Slibuji.

Poslanec R. Battěk: Slibuji.

Poslankyně D. Branná: Slibuji.

Poslanec S. Chýlek: Slibuji.

Poslanec T. Kopřiva: Slibuji.

Poslanec I. Mlynář: Slibuji.

Poslanec J. Musílek: Slibuji.

Poslanec O. Huml: Slibuji.

Poslanec I. Rynda: Slibuji.

Poslanec J. Schneider: Slibuji.

Poslanec S. Žalud: Slibuji.

Poslankyně A. Šrámková: Slibuji.

Poslankyně S. Tarhoviská: Slibuji.

Poslanec R. Zukal: Slibuji.

Poslankyně M. Čejková: Slibuji.

Poslanec A. Černý: Slibuji.

Poslanec K. Ježek: Slibuji.

Poslanec B. Janča: Slibuji.

Poslanec D. Kroupa: Slibuji.

Poslanec E. Kříž: Slibuji.

Poslanec K. Novosád: Slibuji.

Poslankyně D. Němcová: Slibuji.

Poslanec J. Soukup: Slibuji.

Poslanec J. Soldát: Slibuji.

Poslanec P. Vandas: Slibuji.

Poslanec M. Tejkl: Slibuji.

Poslanec V. Deyl: Slibuji.

Poslanec J. Jurečka: Slibuji.

Poslanec J. Kačer: Slibuji.

Poslanec P. Kučera: Slibuji.

Poslanec L. Kudláček: Slibuji.

Poslanec J. Piskoř: Slibuji.

Poslanec M. Pohanka: Slibuji.

Poslanec J. Suchánek: Slibuji.

Poslanec L. Voleník: Slibuji.

Poslanec J. Doksanský: Slibuji.

Poslanec J. Kavan: Slibuji.

Poslanec J. Lacina: Slibuji.

Poslanec J. Pospíšil: Slibuji.

Poslanec P. Šebek: Slibuji.

Poslanec L. Vrchovský: Slibuji.

Poslanec M. Kocáb: Slibuji.

Poslanec J. Sychra: Slibuji.

Poslanec Š. Giirtler: Slibuji.

Poslanec Z. Kessler: Slibuji.

Poslanec Z. Malina: Slibuji.

Poslanec M. Richter: Slibuji.

Poslanec J. Wagner: Slibuji.

Poslanec J. Šepetka: Slibuji.

Poslanec E. Šimko: Sľubujem.

Poslanec R. Hrušínský: Slibuji.

Poslanec E. Mandler: Slibuji.

Poslanec R. Ropek: Slibuji.

Poslanec J. Ruml: Slibuji.

Poslanec J. Špaček: Slibuji.

Poslankyně R. Šormová: Slibuji

Poslanec P. Zahrádka: Slibuji.

Poslanec M. Zavřel: Slibuji.

Poslanec J. Konečný: Slibuji.

Poslanec M. Malý: Slibuji.

Poslanec E. Valko: Sľubujem.

Poslankyně E. Vašáryová: Sľubujem

Poslanec G. Adam: Sľubujem.

Poslanec K. Honner: Sľubujem.

Poslanec I. Laluha: Sľubujem.

Poslanec J. Langoš: Sľubujem.

Poslanec J. Bakšay: Sľubujem.

Poslanec J. Minka: Sľubujem.

Poslankyně E. Sahligerová: Sľubujem

Poslanec V. Savčinský: Sľubujem.

Poslanec V. Soboňa: Sľubujem.

Poslanec J. Veverka: Sľubujem.

Poslanec O. Világi: Sľubujem.

Poslanec I. Šimko: Sľubujem.

Poslanec J. Šlápota: Sľubujem.

Poslanec B. Hubálek: Slibuji.

Poslanec J. Bartončík: Slibuji.

Poslanec V. Benda: Slibuji.

Poslanec J. Bobovnický: Sľubujem

Poslanec J. Černý: Slibuji.

Poslanec M. Čičmanec: Sľubujem.

Poslanec S. Hanák: Slibuji.

Poslanec P. Hrušovský: Sľubujem.

Poslanec A. Jambor: Slibuji.

Poslanec M. Kapusta: Slibuji.

Poslanec S. Kučera: Sľubujem.

Poslanec F. Michálek: Slibuji.

Poslanec P. Mornár: Sľubujem.

Poslanec A. Rajnič: Sľubujem.

Poslanec A. Petrovič: Sľubujem.

Poslanec B. Bárta: Slibuji.

Poslanec R. Cejnek: Slibuji.

Poslanec A. Kladivo: Slibuji.

Poslanec M. Kňažko: Sľubujem.

Poslanec M. Kováč: Sľubujem.

Poslanec M. Čič: Sľubujem.

Poslanec P. Konečný: Slibuji.

Poslanec M. Krejcar: Slibuji.

Poslankyně E. Nováková: Slibuji.

Poslanec B. Peka: Slibuji.

Poslanec Z. Vysloužil: Slibuji.

Poslanec J. Tomsa: Slibuji.

Poslanec M. Tyl: Slibuji.

Poslanec M. Adámek: Sľubujem.

Poslankyně O. Andelová: Sľubujem.

Poslanec E. Baštigal: Sľubujem.

Poslanec M. Vrabec: Sľubujem.

Poslanec J. Dienstbier st.: Slibuji.

Poslankyně Z. Tvrdá: Sľubujem.

Poslaně E. Záležáková: Sľubujem.

Poslanec J. Gyimesi: Sľubujem.

Poslanec F. Magyar: Sľubujem.

Poslanec F. Szöcz: Sľubujem.

Poslanec V. Niedoba: Sľubujem.

Poslanec O. Varga: Sľubujem.

Poslanec Z. Masopust: Slibuji.

Poslanec P. Kvačkaj: Sľubujem.

Poslankyně G. Rothmayerová: Sľubujem.

Poslanec V. Mohorita: Slibuji.

Poslanec M. Šidík: Slibuji.

Poslanec M. Benčík: Sľubujem.

Poslanec M. Borguľa: Sľubujem.

Poslanec J. Zán: Sľubujem.

Poslanec V. Tolar: Slibuji.

Poslanec I. Novotný: Slibuji.

Poslanec V. Danihel: Sľubujem.

Poslanec I. Dospíšil: Slibuji.

Poslankyně D. Drešerová: Slibuji.

Poslanec V. Filip: Slibuji.

Poslanec M. Jansta: Slibuji.

Poslanec J. Gebas: Slibuji.

Poslanec Z. Jedinák: Slibuji.

Poslanec J. Jenerál: Slibuji.

Poslanec J. Kos: Slibuji.

Poslanec R. Richterek: Slibuji.

Poslanec J. Kincl: Slibuji.

Předsedající poslanec V. Šilhán: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za složení slibu. Ptám se, zda někdo z poslanců ještě slib nesložil? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí.

Konstatuji, že všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu vykonali ústavní slib.

Nyní přistoupíme k druhému bodu pořadu, kterým je

2

Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Má někdo k předložené zprávě připomínky? (Nikdo.) Nikdo.

Mohu proto konstatovat, že Sněmovna lidu vzala zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění na vědomí.

Můžeme přistoupit k třetímu bodu pořadu, kterým je

3

Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2)

Tento písemný návrh, který jste obdrželi, předkládá předseda Federálního shromáždění A. Dubček. Návrh byl projednán na poradě představitelů politických stran a politických hnutí minulý týden.

Má někdo k tomuto návrhu dotaz nebo pozměňovací návrh? Poslanec Benda.

Poslanec V. Benda: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, především konstatuji, že jsem pozměňovací návrh (tisk č. 10) dostal do lavice asi před 30 vteřinami, takže jsem v situaci poměrně komplikované. Hovořím k tisku č. 2, návrh volebního řádu, odstavec 3.

Zde se ve třetí řádce praví, že návrhy na volbu funkcionářů jsou předkládány podle zásady poměrného zastoupení politickými hnutími a politickými stranami. Dále se říká, že poslanec může předložit další návrhy. Domnívám se, že tento bod v podstatě prodlužuje praxi kulatých stolů, kdy se politické síly víceméně neoficiálním způsobem dohadovaly před tím, než příslušná rozhodnutí přišla do parlamentu. Všichni víme, že pro období přechodu od totalitní moci k demokratickému zřízení byla praxe kulatých stolů nevyhnutelná a všichni jsme ji respektovali. Osobně se domnívám, že pokračovat v této praxi i po té, co ve svobodných volbách byli zvoleni zplnomocnění zástupci lidu této země, by bylo velice nešťastné a zavádějící. Tento paragraf tohoto ustanovení už výsledky voleb předjímá, činí vaší přítomnost zde do určité míry zbytečnou. Ještě více po pozměňovacím návrhu, který nám byl předložen, kde se bod 3 opravuje na znění, kdy poslanec může navrhnout, aby místo některého navrhovaného poslance kandidoval poslanec jiný, zvolený na kandidátce téhož politického hnutí nebo politické strany. Tím se konstatuje, že poslanci nemají právo zpochybňovat základní princip poměrného zastoupení všech politických stran i ve vedení parlamentu. Domnívám se, že nezávisle na tom, jaká stanoviska budeme nebo nebudeme respektovat při hlasování, v zájmu demokracie je nutné, aby zde byla svobodná rozprava, aby bylo možno pochybovat o všem, nejen o osobách, ale i o principech, podle kterých bylo toto zastoupení vytvářeno.

Můj pozměňovací návrh zní, aby nebyla brána v úvahu změna, která je v tisku č. 10, a aby v tisku č. 2 bod 3 zněl: "Návrhy na volbu funkcionářů Sněmovny lidu a Sněmovny národů předkládají Sněmovně lidu politická hnutí a politické strany zastoupené ve Sněmovně lidu." Škrtla by se slova "podle zásady poměrného zastoupení".

Druhá věta v odstavci 3 by zněla: "Každý poslanec může přednést další návrh."

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP