(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu nebo jiný návrh postupu? Nevidím. Můžeme tedy v hlasování číslo 141 schválit proceduru hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování pořadové číslo 141, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 141, z přítomných 119 pro 114, proti nikdo. Budeme se tedy řídit touto procedurou. První návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Hlasovali bychom o návrzích ústavněprávního výboru A.A. až A.E. a A.G. až A.H. společně jedním hlasováním. Jsou to návrhy ústavněprávního výboru, které výbor logicky doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zástupce navrhovatelů? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 142 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 142, z přítomných 133 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o návrhu A.F. Je to také návrh ústavněprávního výboru. Tento ponechává platné znění ke lhůtám a stropu výše poplatku za advokátní zkoušku. Pokud tento návrh nebude přijat, tak bychom hlasovali o návrhu pana poslance Zahradníka pod písmenem E. Nicméně pokud bude přijat, tak další návrh bude nehlasovatelný. Ale jak jsem říkal, vedou k podobnému cíli, jen jinými cestami. A.F výbor ústavněprávní doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zástupce? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 143 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 143, z přítomných 140 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Návrh E je tedy v tuto chvíli nehlasovatelný. Budeme hlasovat o návrhu B, pan poslanec Stupčuk. Je to zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánu České advokátní komory, tzn. podmínky pro to, aby se stali těmito členy, které měly být zpřísněny, se vypouští. Ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plíšek? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 144 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 144, z přítomných 144 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D pana poslance Ondráčka, který se týká rozšíření bezplatné právní pomoci, a to pro řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a krajským soudem dle části páté občanského soudního řádu. Stanovisko výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plíšek? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 145, z přítomných 144 pro 37, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrzích C1 až C7 paní poslankyně Válkové - bezplatná právní pomoc, ta užší verze. Stanovisko výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plíšek? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 146 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 146, z přítomných 145, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ano, je to tak. Můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 853, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 147, z přítomných 145 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji, děkuji panu kolegu Plíškovi, zástupci navrhovatelů, a končím bod 261.

Pardon, pan kolega Vyzula. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, děkuji. Nezpochybňuji hlasování, ale v důsledku malého technického problému v mém hlasovacím zařízení způsobeného malou kinetickou dysbalancí mně hlasovací zařízení nefunguje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jistě vám to, pane kolego, opraví. A já předám na chvilku řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Otevřu další bod dnešního jednání a tím je

347.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření,
zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným
získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů
a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže
nebo destabilizaci demokratického právního státu
 

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Prosím, aby se zástupce této skupiny poslanec Lukáš Pleticha ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil návrh na zřízení vyšetřovací komise, jejíž název pan předsedající před chvílí řekl, já ho nebudu opakovat. (Hluk v sále.)

Podle článku 30 odst. 1 Ústavy České republiky může Poslanecká sněmovna pro vyšetřování věcí veřejného zájmu zřídit vyšetřovací komisi -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Jde o jeden z projevů kontrolní pravomoci parlamentu jakožto sboru demokraticky volených zástupců občanů. Stěží by se přitom dala nalézt důležitější a významnější věc veřejného zájmu než zachování demokratického právního státu, jehož imanentní součástí je v podmínkách České republiky i politický systém založený na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran podle čl. 1 odst. 1 a čl. 5 Ústavy České republiky. Pokud se objeví informace, že tyto elementární principy jsou v ohrožení, neměla by Poslanecká sněmovna zůstat nečinná, zvláště když se téma rizika politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice objevuje i na programu nadcházející schůze Evropského parlamentu.

Dění posledních týdnů v souvislosti s osobou Ing. Andreje Babiše, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prvního místopředsedy vlády a ministra financí a především předsedy jednoho z nejvýznamnějších politických uskupení v zemí, vyvolává otázky, zda se pan Ing. Andrej Babiš či osoby s ním určitým způsobem svázané, např. zaměstnanci jím přímo či nepřímo ovládaných právnických osob, nedopouštěli jednání, které mohlo směřovat k ovlivňování politické soutěže a destabilizaci demokratického právního státu, a to nikoliv v posledních měsících, ale třeba již dříve v letech 2014 a 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP