(13.00 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuju, pane předsedající. Budu opravdu velmi stručný. Jedná se opět o druhé čtení, takže jenom připomenu, že vzájemné vztahy České republiky a Bahrajnského království v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Text navrhované dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství EU. Dovoluji si vás tímto požádat o podporu předložené dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Místo zpravodajky zahraničního výboru Hany Aulické Jírovcové přednese zpravodajskou zprávu zahraničního výboru pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, zahraniční výbor se na 25. schůzi 26. května tímto bodem zabýval. Doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnu. Pověřil zpravodaje přednést toto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže jde o sněmovní tisk 728/1, kde je doporučení schválit tento vládní návrh.

 

Rozhodneme o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě v hlasování číslo 129, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této dohody. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 105 pro 82, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím bod 188. Děkuji panu ministrovi životního prostředí, děkuji zpravodaji a budeme pokračovat ve 14.30 hodin ústními interpelacemi. Tím jsme také vyhověli požadavku, aby rámcová úmluva o ochraně udržitelného rozvoje Karpat nebyla projednávána v dnešním dopoledni.

Dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP