Stenografický zápis 49. schůze, 8. září 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


259. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Markéta Adamová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Grebeníček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ivan Pilný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Kolovratník


249. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 4792/

Poslanec Zdeněk Syblík


216. Návrh na zvýšení střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 /sněmovní tisk 832/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


194. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981 /sněmovní tisk 804/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková


198. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016 /sněmovní tisk 805/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Rom Kostřica


199. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016 /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Leo Luzar


200. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990), podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě /sněmovní tisk 795/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


201. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží /sněmovní tisk 823/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Leo Luzar


202. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015 /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


203. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 882/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Jana Fischerová


206. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Leo Luzar


179. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015 /sněmovní tisk 690/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Fischerová


180. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015 /sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Leo Luzar


181. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000 /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jana Fischerová


182. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016 /sněmovní tisk 729/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Holík


185. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015 /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura


186. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík


187. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015 /sněmovní tisk 711/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík


188. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová


260. Ústní interpelace

Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Koubek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Koubek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomio Okamura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomio Okamura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Josef Zahradníček
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Pavla Golasowská
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Junek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Junek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Michal Kučera
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Michal Kučera
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Petr Bendl
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Josef Nekl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Miloslav Janulík
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jiří Valenta
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Valenta
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Kudela
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Novotný
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP