(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan premiér, pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, přeji hezký den. Dovolte mi, abych vyjádřil radost nad tím, že je nás tady dnes mnohem více, než bylo včera, kdy bohužel Poslanecká sněmovna musela ukončit své jednání, protože nebyla usnášeníschopná. Já doufám, že to není jen otázka kritiky v tisku, která se objevila dnes, ale že to je otázka odpovědného přístupu členů Poslanecké sněmovny k práci, kterou děláte.

Chtěl bych říci, že jsem v tuto chvíli připraven na to, abych zastoupil místopředsedu vlády a ministra financí při projednávání jeho návrhů. Dohodli jsme se na tom předem, to znamená ještě před dnešním jednáním, s ohledem na to, že ministr financí měl předem plánovaný pracovní program, kterého se podle mého názoru musí nezbytně zúčastnit. Chtěl bych také podotknout, že sám jsem měl tu čest vykonávat funkci ministra financí čtyři roky a měl jsem také tu čest řídit rozpočtový výbor v Poslanecké sněmovně. Cítím se z tohoto pohledu alespoň částečně kvalifikován pro to, abych se za vládu České republiky a za ministra financí vyjádřil k jednotlivým pozměňujícím návrhům. Navíc vás mohu ujistit, že budu vycházet z odborných podkladů, které připravilo Ministerstvo financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pane předsedo, hned si vyjasním - hlásil se před vámi předseda klubu ODS - jestli na své přihlášce trvá. (Ano.) Trvá. Mohu porušit pořadí. Prosím, pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté pan předseda klubu TOP 09.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem správně pochopil, pane místopředsedo, vy jste říkal, že necháte hlasovat o přerušení toho bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Energetického zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyřazení toho bodu a budu požadovat od pana předsedy klubu ČSSD, aby mi řekl do kdy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, tak to je úplný novotvar, to se na mě nezlobte. Vyřazení dokdy, to tady ještě nikdy nebylo. Když se podíváme do jednacího řádu, tak se přerušuje a ten, kdo navrhuje, má říci dokdy. U vyřazení se prostě vyřadí. Na každé schůzi vyřazujeme body, které nestihneme projednat, a nikdy neříkáme dokdy. Já bych prosil, abychom tady netvořili jednací řád.

Ale já mám dotaz na pana kolegu Sklenáka vaším prostřednictvím. On tady říká: nemůžeme projednávat bod, který jsme si sami zařadili na mimořádnou schůzi - nikdo žádnou obstrukci k tomu bodu nevedl - protože tady není ministr. Budiž. A pak je tady šest jiných bodů, kde tu ministr není, a pan premiér říká, že zaskočí. Tak ať zaskočí pan premiér i za pana ministra průmyslu, nebo některý jiný člen vlády. Je vidět, že není rovný přístup. To znamená, u jednoho ministra máme ohýbat jednací řád a říkat vyřadit dokdy, protože tady není, a u jiného ministra zaskočí jiný člen vlády, což se nám může líbit, nebo nelíbit, ale nemusíme ohýbat jednací řád a nemusíme si vymýšlet novotvary jako vyřadit dokdy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já děkuji za tu odpověď, kterou jsem dostal od pana předsedy klubu ANO i od pana premiéra. Účast na Ecofinu je samozřejmě relevantní důvod a zastoupení premiéra je dostačující, takže ta odpověď je zcela uspokojivá.

Co se týče bodu pana ministra Mládka, nejlépe vyřídit to hlasováním. Takže já podávám námitku proti postupu předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak, nyní se vypořádáme s námitkou proti postupu předsedajícího.

Kdo souhlasí s tím, že není možné hlasovat o vyřazení bodu číslo 8, energetický zákon, které navrhoval pan předseda Sklenák. Já hodlám dát hlasovat o tom, kdo nesouhlasí s tím, že to je možné, ať zvedne ruku a hlasuje v hlasování pořadové číslo 11 pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 11, z přítomných 146 pro 41, proti 81. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o vyřazení bodu číslo 8 z 20. schůze Poslanecké sněmovny, a to v hlasování pořadové číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 12, z přítomných 147 pro 89, proti 34. Návrh byl přijat. Bod číslo 8 přestává být součástí 20. schůze.

 

Budeme postupovat podle pořadu a to jsou zákony ve třetím čtení. Nyní budeme dělat bod

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 307/ - třetí čtení

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Soňa Marková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 307/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa pana poslance Krákory a dávám mu slovo. Prosím, pane poslanče.

(Poslanec Krákora se ptá mimo mikrofon, jestli je to rozprava podrobná.)

Jde o rozpravu ve třetím čtení, to znamená, že se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakování druhého čtení. Nerozlišuje se tedy obecná a speciální část rozpravy, je jenom jedna rozprava ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, stává se mi to jednou za deset let, ale bohužel se to stalo. Podal jsem pozměňovací návrh, který se týkal dezinfekčních prostředků diabetiků. Tento pozměňovací návrh byl jednohlasně schválen ve výboru pro zdravotnictví, dvacet poslanců bylo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Po rozkladu legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví se dospělo k názoru, že tento pozměňovací návrh, který schválil výbor pro zdravotnictví, nemůže být vložen do tohoto zákona, protože by to byl buď přílepek, nebo paskvil, a musí být dán do jiného zákona. Proto bych si dovolil navrhnout, vážená Sněmovno, zpětvzetí tohoto pozměňovacího návrhu. O tom musí bohužel hlasovat celá Sněmovna.

Omlouvám se, ale občas se to může stát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Krákorovi.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Kdybych ještě mohl doplnit - pan poslanec Heger měl pozměňovací návrh k mému pozměňovacímu návrhu, takže jsme se domluvili, že tento pozměňovací návrh je též neplatný a nemělo by o něm být hlasováno, pokud projde zpětvzetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud projde zpětvzetí, bude ten návrh nehlasovatelný a to bude muset zpravodajka konstatovat.

Ještě než uzavřu rozpravu, konstatuji, že náhradní kartu číslo 1 má paní poslankyně Pastuchová a náhradní kartu číslo 6 má paní poslankyně Lorencová.

Ještě vidím faktickou poznámku pana kolegy Igora Nykla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Nykl: Pěkné dopoledne. Já bych si dovolil za nás, za ANO, promluvit k tomuto tisku, protože my jsme se k tomu vlastně vůbec nevyjádřili.

Co se týče první části, té lázeňské, tam je třeba pochválit snahu Ministerstva zdravotnictví, že vlastně napravilo to, co se v roce 2012 v podstatě rozvrátilo. Lázeňský systém skutečně utrpěl a je dobře, že se to povedlo.

Co se týče druhé části, tam je důležitý pozměňovací návrh poslance Hovorky. Tam jsme svědky zajímavé paradoxní situace. On předkládal nedávno jeden návrh o transparentnosti zdravotnictví, který byl prohlášen za příliš tvrdý, v podstatě padala slova, že dojde k rozvratu a kolapsu zdravotnictví - s tím bych si dovolil trochu polemizovat -, a naopak teď se ten jeho druhý návrh označuje jako příliš měkký, jak tady bylo řečeno zpravodajkou, je to takové plácnutí do vody, nic neřeší. S tím bych si také dovolil polemizovat, protože pokud něco to ukázalo, ukázalo to, že transparentní zdravotnictví tady skutečně nefunguje, že 75 % smluv mezi pojišťovnou a poskytovateli je na základě individuálních dojednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP