(9.20 hodin)
(pokračuje Nykl)

To znamená, nemá žádná pravidla, a tak jsem zvědav na to, co nám slibuje pan ministr zdravotnictví, takovou tu zlatou střední cestu, tedy že připraví transparenční zákon, ve kterém, tvrdí, budou hlavní doménou takzvané sankce. Tam bude důležité, jestli ty sankce budou skutečně účinné, protože víme, že když dám někomu sankci milion, ale on na té smlouvě získá deset milionů, tak to vůbec tomu poskytovateli nebude vadit a bude spokojen. Takže jsem zvědav, jak se povede toto. A jsem rád, že i Ministerstvo zdravotnictví alespoň tento pozměňovací návrh v podstatě podporuje či je k němu neutrální. Takže uvidíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nyklovi. A ještě se přihlásil do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom požádat o legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu, kterou jsem přednesl a kterou jsem podal elektronickým způsobem, a potom jsem vlastně ten pozměňovací návrh ještě přečetl v obecné rozpravě. V tom pozměňovacím návrhu máte uvedenu lhůtu 15 dnů, dokdy je zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit smlouvu mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. Poté co jsem podal tento pozměňovací návrh, jsem byl požádán Ministerstvem zdravotnictví, abych tuto lhůtu upravil na 30 dnů, že sice zdravotní pojišťovny jsou schopny stihnout lhůtu 15 dnů, ale 30 dnů pro ně je vyšší komfort. Já jsem takto ve smyslu toho požadavku Ministerstva zdravotnictví v obecné rozpravě přečetl ten pozměňovací návrh se lhůtou 30 dnů a potom jsem se odkázal v podrobné rozpravě na svůj pozměňovací návrh, který byl podán elektronickou cestou do systému.

Já bych chtěl tedy nyní s ohledem na to, co jsem četl v té obecné rozpravě, požádat o legislativně technickou úpravu, která vyplývá z logiky podaného pozměňovacího návrhu a z toho, co jsem uvedl v obecné rozpravě, a požádat o úpravu té lhůty z 15 na 30 dnů, abych vyhověl požadavku Ministerstva zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S tím se tedy potom vypořádáme hlasováním, jestli legislativně technickou úpravu Sněmovna přijme, pane poslanče. To je poslední přihlášený do rozpravy. Vidím ještě předsedu klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já na margo toho, co tady řekl pan doktor Nykl. Mám jednu prosbu k nám všem, kteří budeme hlasovat, aby v případě úpravy nároku (nesroz.) pojištění na lázeňskou péči, abychom si alespoň sami uměli odpovědět, jestli hlasujeme pro co nejefektivnější vynaložení zdrojů z veřejného zdravotního pojištění, anebo podporujeme v regionech podnikatelské subjekty podnikající v lázeňství. Já jsem hluboce přesvědčen, že děláme to druhé. A já teď nechci vést diskusi o tom, jestli je to dobře, nebo špatně. Ale prosím, abychom si byli aspoň vědomi toho, co děláme, protože ty peníze jsou určeny na léčení lidí, nikoliv na podporu podnikatelských subjektů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Žádám paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. O totéž požádám pana ministra. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Přeji krásný den, vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové. Ještě než vás seznámím s procedurou, ráda bych reagovala na to, co tady zaznělo, teď ještě před hlasováním. Já se domnívám, že tak jak je tato novela nastavena, tak pouze vrací některé věci, které se staly vyhláškou, která nebyla příliš příznivá pro pacienty, kterou tady zavedl bývalý pan ministr Heger, kde to bylo skutečně o léčení pacientů, nikoliv o podnikatelských subjektech. Takže já se domnívám, že všichni, kteří budete případně hlasovat pro tento zákon, tak hlasujete pro pacienty a pro jejich efektivní léčbu. To se nemusíte z mého pohledu určitě obávat, že byste se proti něčemu provinili.

A teď tedy procedura, kterou navrhuji. Domnívám se, že je nutné zahlasovat nejprve o zpětvzetí návrhu pana kolegy Krákory, protože se jedná o usnesení, které bylo v rámci usnesení výboru, tak je potřeba hlasovat o tom Poslaneckou sněmovnou. Dále bychom měli hlasovat o legislativně technické opravě pana kolegy Hovorky, kterou tady načetl. V případě, že bude schváleno zpětvzetí návrhu pana kolegy Krákory, pak bude pozměňovací návrh pana kolegy Hegera pod písmenem B nehlasovatelný. Potom bychom měli hlasovat pana kolegu Hovorku, to znamená pozměňovací návrh C, a potom o celém zákonu jako o celku - pokud se mnou legislativa souhlasí, ono se to trošku změnilo možná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Upozorňuji, že pan kolega Krákora navrhuje zpětvzetí svého návrhu, ale tento návrh byl předložen Poslanecké sněmovně jako návrh výboru. Čili abychom si všichni uvědomili, že tento návrh přednáší sice na to zpětvzetí ten, kdo ho podal ve výboru, ale že výbor ho schválil. Tedy chybí nám usnesení výboru k tomu zpětvzetí, ale myslím si, že Poslanecká sněmovna takový krok může učinit, pokud některý ze členů výboru nevystoupí proti takovému kroku, protože pak bychom museli vyčkat, asi přerušit na jednání výboru, který by se k tomu vrátil, rozhodl by hlasováním a učinil by tak. Nevidím ale, že je to nemožné, aby Sněmovna prostě schválila i zpětvzetí návrhu, který přednesl výbor, aniž bychom k tomu usnesení příslušného výboru museli nutně mít. Pokud samozřejmě někdo nevznese námitku.

Vidím ale pana předsedu Stanjuru. Rád bych, aby to bylo zcela jasné, abychom věděli a aby nikdo nepochyboval o tom, že jsme snad obešli něco, co bychom obcházet neměli.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že máme dvě jednodušší cesty, ke kterým nepotřebujeme usnesení výboru. Já si myslím, že pokud legislativa tvrdí, že je to přílepek, tak paní zpravodajka může prohlásit tento návrh za nehlasovatelný, a pokud o tom necháte hlasovat, někdo může vznést připomínku. A druhá cesta - protože podle mě bychom to neměli dělat, když to děláme poprvé, je to hrozně problematické, že někdo tady prohraje hlasování výboru a pak ta většina, která se vytvoří tady, řekne zpětvzetí - druhá věc, že to prostě nepodpoříme hlasováním, když není usnesení výboru. A je to jednoduché, jsme s tím vypořádáni a myslím, že ty pochybnosti a důvody, proč ten pozměňovací návrh nepřijmout, zazněly úplně jasně, tak mně přijde jednodušší buď to prohlásit za nehlasovatelné, nebo hlasovat proti, a ne bez usnesení výboru stahovat pozměňovací návrh, který výbor přijal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. I to je možná cesta, jako že by byl nehlasovatelný ten pozměňovací návrh, to takto asi těžko nazvat, ale hlasovat proti je samozřejmě pro Sněmovnu úplně nejjednodušší cesta, která řeší tu věc podle jednacího řádu nejinteligentněji. Tak pokud na tom netrvá pan kolega Krákora, že bychom hlasovali jaksi proti o jeho zpětvzetí, tak bychom měli cestu podle jednacího řádu srozumitelnější. (Poslanec Krákora z místa souhlasí.) Pan kolega Krákora tedy bere zpět svůj návrh. Vnímám to jeho vyjádření takto, že bere zpět návrh na zpětvzetí toho pozměňovacího návrhu.

V tom případě se budeme zabývat tím návrhem na výboru, který bude, stanoviska zazní, pokud neprojde, tak nebude hlasovatelný návrh kolegy Leoše Hegera, pak bychom hlasovali legislativně technickou úpravu, kterou přečetl pan kolega Hovorka a potom jeho návrh, protože bez té změny není možné, abychom dál pokračovali, a potom tedy bychom měli páté hlasování jako o celku. Ano, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Soňa Marková: Ano, pokud s tím bude Poslanecká sněmovna souhlasit, tak samozřejmě by to tak šlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosil bych ale tedy pana kolegu Krákoru, aby to řekl na mikrofon pro stenozáznam, že to zpětvzetí bere on zpět. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP