Stenografický zápis 20. schůze, 7. listopadu 2014


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Poslanec Josef Vozdecký


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.17 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomio Okamura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 12.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.39 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze byla přerušena ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP