(16.00 hodin)
(pokračuje Polčák)

Jestliže už se schází Poslanecká sněmovna, pak pro to existují jistě důležité a dobré důvody. Já doufám, že nebudeme schůzovat zbytečně. Doufám, že vždy, když se sejdeme v tomto počtu, tak budeme projednávat důležité zákony nebo jiná významná témata pro život celé země. Proto bych byl rád, aby vláda byla přítomna na jednání Poslanecké sněmovny a byla zastoupena buď v osobě předsedy vlády, nebo v osobě pověřeného místopředsedy vlády."

Celé to vystoupení je samozřejmě dohledatelné ve stenozáznamu. Vyjadřovali se i ostatní, nebo jiní kolegové z řad ČSSD, takže bych možná spíše tímto vyzval pana kolegu poslance Bohuslava Sobotku, aby sdělil jako ten, který je pověřen sestavením vlády, jaká bude účast členů vlády na jednání Poslanecké sněmovny a zda jeho slova z roku 2010 platí, či nikoli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, poprosím vás vzhledem k tomu, že jste byl první, kdo vystoupil v rozpravě, abyste se usadil u stolku zpravodajů, protože budete zpravodajem tohoto tisku.

Zeptám se, zda se do obecné rozpravy ještě někdo hlásí. Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu.

Otevírám podrobnou. Jenom poprosím pana poslance Polčáka, aby bylo vše správně, aby vystoupil v podrobné rozpravě a odkázal se na svůj protinávrh. Pak nám již nebude nic bránit v hlasování.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Opakovaně tedy navrhuji v podrobné rozpravě, aby byl do návrhu usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat jako o protinávrhu, zařazen nový bod, který zní, že usnesení třetí schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 23. 7. 1996, ve znění usnesení ze dne 7. 7. 2012 sedmého volebního období druhé schůze Poslanecké sněmovny, k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny bylo v bodě dva slovo "člen" nahrazeno za slovo "místopředseda". To znamená, potom znění toho bodu bude následující: "Jím pověřený místopředseda vlády." Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Mám za to, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Nejprve bych nechal hlasovat o tomto návrhu pana poslance Polčáka a poté o materiálu jako celku.

 

Takže nejdříve hlasujeme o návrhu pana poslance Polčáka, který mění člena vlády za místopředsedu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 24. Přihlášeno je 189, pro 97, proti 47. Tento návrh byl přijat.

 

Vidím, že asi proběhne kontrola hlasování. Prosím o strpení. (Kontrola výsledku hlasování.)

Pan poslanec Šincl má slovo. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Prosím o klid, aby pan poslanec mohl sdělit Poslanecké sněmovně o co se jedná.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji. Vážený pane předsedající, na sjetině mám k svému překvapení "ano", ale hlasoval jsem "ne". Mám námitku na hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: O této námitce rozhodneme hlasováním. Zahájím hlasování. Kdo je pro, abychom přijali námitku pana poslance Šincla, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 25. Přihlášeno je 190, pro 166, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování... Je zde návrh na odhlášení? (Hlasy z lavic: Ano.) Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Až se počet ustálí, budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Polčáka. Pan poslanec Novotný se hlásí? (Ne.) Tak to odmazávám.

 

Zahajuji opakované hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Polčáka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 26. Přihlášeno je 185, pro 86, proti 61. Tento návrh přijat nebyl.

 

Prosím tedy, abychom se nyní věnovali celému tomu tisku.

 

Budeme hlasovat o tom, že souhlasíme s potvrzením platnosti všech usnesení, která byla uvedena v tomto tisku, a budeme hlasovat jako celek, pokud zde nejsou žádné námitky.

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 27. Přihlášeno bylo 186, pro 177, proti 4. Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat.

 

Končím tedy projednávání bodu číslo 5.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 6, který otevírám. Je jím

6.
Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny
a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Chtěl bych vás informovat, že jsem vydal své rozhodnutí číslo 2 o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny na středu 4. prosince a na čtvrtek 5. prosince a jejich řízením jsem pověřil následující poslance. Nyní přečtu jednotlivé výbory a příslušné poslance, pouze upozorňuji, že u výborů, které byly svolány na středu, což je, pokud se nepletu, výbor rozpočtový, tak tam bude muset být ta věc upravena a mám již avizováno vystoupení pana poslance Votavy. Takže kromě rozpočtového výboru, což vyřešíme v rozpravě, vás seznámím s následujícími časy a jmény.

Pověřil jsem pana poslance Laudáta řízením petičního výboru, který se sejde v 8 hodin, myšleno ve čtvrtek 5. prosince, v místnosti petičního výboru číslo 311, Sněmovní 1.

Pověřil jsem pana poslance Votavu řízením rozpočtového výboru, který se sejde v dobu, kterou pan poslanec určí ve svém vystoupení.

Poslance Jiřího Štětinu řízením kontrolního výboru, který se sejde v 16 hodin v místnosti 206, myšleno rovněž ve čtvrtek 5. prosince.

Poslance Vítězslava Jandáka řízením volebního výboru, který se sejde 5. prosince v 15 hodin v místnosti 301, Sněmovní 1.

Poslance Josefa Šenfelda řízením výboru pro evropské záležitosti, který se sejde ve 14.30 hodin pátého v místnosti číslo 6, Sněmovní 3.

Pana poslance Ladislava Velebného řízením hospodářského výboru, který se sejde v 9 hodin ve čtvrtek v místnosti hospodářského výboru číslo 306, Sněmovní 1.

Poslance Stanislava Grospiče řízením ústavněprávního výboru, který se sejde ve čtvrtek v 9 hodin v místnosti 55, Sněmovní 4.

Poslance Alexandra Černého řízením výboru pro obranu, který se sejde ve čtvrtek v 9 hodin v místnosti číslo 311, Sněmovní 4.

Poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou řízením výboru pro bezpečnost, který se sejde v 11 hodin ve čtvrtek v místnosti číslo 23 Sněmovní 4.

Poslance Miroslava Opálku řízením výboru pro sociální politiku, který se sejde ve 14 hodin ve čtvrtek v místnosti číslo 48, Malostranské náměstí 7.

Poslance Jiřího Štětinu řízením výboru pro zdravotnictví, který se sejde v 11 hodin v místnosti číslo 48 také ve čtvrtek, Malostranské náměstí číslo 7.

Poslance Miroslava Grebeníčka řízením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který se sejde v 11 hodin v místnosti číslo 106, Sněmovní 4, také ve čtvrtek.

Poslankyni Miladu Halíkovou řízením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který se sejde ve čtvrtek ve 13 hodin v místnosti číslo 211, Sněmovní 4.

Poslance Josefa Nekla řízením výboru pro životní prostředí, který se sejde ve čtvrtek v 11.30 v místnosti číslo 49, Sněmovní 1.

Poslance Roma Kostřicu řízením zahraničního výboru, který se sejde v 10 hodin ve čtvrtek v místnosti zahraničního výboru číslo 250, Sněmovní 1.

Poslance Jaroslava Lobkowicze řízením zemědělského výboru, který se sejde ve 13 hodin v místnosti číslo 108A, Sněmovní 4, také ve čtvrtek.

Pověření je do doby, než budou zvolení předsedové výborů potvrzeni Poslaneckou sněmovnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP