(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Členové vlády, paní a pánové, já děkuji, že pan kolega Polčák se stal konečně poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a že přestal plnit úkoly bývalé vládní koalice, a začneme se chovat nejen jako orgán zákonodárný, ale jako kontrola vlády. Já podporuji jeho návrh a doporučuji všem poslancům, aby jeho návrh podpořili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nejdříve pan předseda klubu KSČM, potom pan předseda klubu TOP 09. Pan poslanec Kováčik, prosím, máte slovo,

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych rád jenom připomněl stávající Poslanecké sněmovně, že nejhlasitějšími kritiky nepřítomnosti předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů na zasedání Poslanecké sněmovny, a tudíž nejčastějšími a nejhlasitějšími kritiky pohrdání vlády Sněmovnou byl právě poslanecký klub KSČM a jmenovitě připomínám Vladimíra Koníčka, takto hlídače jednacího řádu, který toto téměř na každé schůzi rozporoval.

Jenom v tom srovnání, co teď se navrhuje a jaká byla skutečná praxe. Protože to usnesení přece změnila tehdejší vládní koalice. Myslím si, že když potom tady byl jakýkoli pověřený člen vlády, a někdy i ten tady chyběl, takže vítám rovněž, v souladu se slovy místopředsedy Filipa, že přicházejí lidé přece jenom postupně k rozumu, a rovněž vyslovuji podporu návrhu pana kolegy Polčáka.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte prosím, abych jenom udělal komparaci mezi návrhem pana poslance Polčáka, který reaguje na nové skutečnosti, a celkem pochopitelnou jízlivostí vystoupení kolegů z klubu KSČM, který vzpomíná na doby minulé. Ony časy se mění. (Smích v sále, potlesk.) Minulá vláda byla vládou rozpočtové odpovědnosti. (Smích a potlesk.) Jak si jistě dobře vzpomínáte. (Smích.) Měla pouze dva místopředsedy. A vzhledem k mezinárodním aktivitám české vlády předseda a dva místopředsedové byli velmi často na zahraničních cestách. Koneckonců místopředsedové vlády byli vždy zatíženi i povinností řídit konkrétně nějaký resort, tedy nějaký ústřední orgán státní správy. Takže usnesení, které dnes je platné, které navrhujeme zrušit, prostě reagovalo na úspornou politiku vlády České republiky, kterým se snažila daňové poplatníky oprostit od placení co nejmenšího počtu ústavních činitelů.

Dnes, slyšíme-li, že nově se rodící vláda je přece jenom velkorysejší v této oblasti, bude mít zcela jistě těch místopředsedů vlády více, že dokonce snad některý místopředseda vlády nebude mít ani portfej, takže bude mít jistě dost času reprezentovat vládu v Poslanecké sněmovně, tak logicky přichází tento pozměňující návrh.

Abych zvýraznil rozdíl mezi těmi časy minulými a současnými, rád bych tady jménem klubu TOP 09 učinil závazek, že pokud by snad budoucí vláda byla stejně rozpočtově odpovědná a měla pouze dva místopředsedy, budeme první, kdo navrhne opět, že stačí jenom účast člena vlády. Bude-li ale těch místopředsedů tři, bude-li ale těch místopředsedů jak máku, v takovém případě si myslím, že alespoň jeden by tady sedět mohl. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji za tento veřejný závazek. Prosím pana poslance a předsedu klubu KSČM Pavla Kováčika.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Mně je to přece jenom málo. (Smích.) Já jsem přesvědčen o tom, že pořád platí základní princip, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny, a nikoliv obráceně. Tudíž vláda je kontrolována Poslaneckou sněmovnou. A mám pocit, že by, až tady bude sedět vláda vzešlá z voleb a z vyjednávání, jakási koaliční, měla vzít v úvahu to, že je odvozena z Poslanecké sněmovny, a měla by tady sedět pravidelně celá vláda. Nerad bych, aby tady zaznívaly omluvy typu "omlouvá se ministr ten a ten, ten a ten, ten a ten", skoro všichni ministři, a seděl tady jeden - přikrčený v koutku - místopředsedíček vlády, který by jakoby zastupoval celou vládu. To je pouze formální věc. Podle mého soudu, a když koukám po zahraničních parlamentech, tam si vláda jinak považuje své sněmovny. Tam se vláda bojí té sněmovny - co kdyby se stalo, že se znelíbí vláda sněmovně a bude odvolána.

Pojďme se domluvit, že v rámci změn, které se tady inzerují, změníme i toto a bude tady sedět když ne úplně celá, tak alespoň o případně nemocné ministry či ministryně prostá, ale v podstatě většinou vláda. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Zlatušky. Pane poslanče, prosím. Ujměte se slova, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedo, není mi jasné, o čem se teď vede rozprava. Pan poslanec Polčák navrhl změnit text jednoho ze starých usnesení. Pan předseda klubu TOP 09 zmínil, že bychom to staré usnesení zrušili, a celkově mám dojem, že hlasujeme o tom, abychom potvrdili platnost starých usnesení. Nevidím způsob, jak sáhnout v tomto bodě do textu starých usnesení. Buď můžeme potvrzovat jejich platnost, nebo je selektivně vyhodit, anebo zde může zaznít návrh na to, aby se přijalo úplně jiné usnesení. Meritorně proti přijetí jiného usnesení nic nemám, ale to není bod programu, který bychom zde měli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Já chci pouze opakovat, nikoli ani upřesnit, to, co jsem navrhl. Já jsem navrhl, aby byl přijat nový bod navrženého usnesení, který byl doručen poslancům a který právě mění přijaté usnesení. Já znovu zopakuji, abyste si to případně byli schopni všichni nalézt. To znamená, že se usnesení ze dne 23. 7. 1996, ta volební období vynechávám, ve znění přijatého usnesení ze dne 7. 7. 2010, mění tak, jak jsem navrhl. Podstata toho návrhu myslím je zde zřejmá a vyplynula i z toho, že kolegové především ze strany KSČM jej pochopili. Pokud jej nepochopili kolegové ze strany ANO, tak já jsem schopen jim to samozřejmě v individuální rozpravě podotknout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já jsem přesvědčen, že návrh pana kolegy Polčáka hlasovatelný je, a budu s tím nakládat jako s protinávrhem, který by v případě přijetí modifikoval toto usnesení č. 31, v hlavičce toho usnesení by samozřejmě bylo uvedeno, že se jedná o znění ve znění usnesení z dnešního dne. Takže to si myslím, že hlasovatelné je, a takto s tím i naložím. Zeptám se tedy, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Prosím, ještě pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Už to vysvětlovat nebudu. Leč si myslím, že je poměrně instruktivní přečíst si, co v rámci rozpravy před těmi třemi a půl lety zaznělo na schůzi Poslanecké sněmovny. A myslím si, že - nechci nějak protahovat toto jednání, nicméně pokud se jedná zejména o vystoupení pana předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, tak je možná vhodné si zopakovat to, co on tehdy řekl, a porovnat to s tím, jak bude hlasovat v této situaci roku 2014. Zároveň tímto uznávám, že já budu měnit své hlasování tehdy, které jsem učinil v roce 2010. (Smích.)

Do jisté míry chci rovněž ocenit konzistentnost postojů pana předsedy Kováčika, který v zásadě už ve svém vystoupení řekl totéž, co řekl v roce 2010.

Chci říci, nebo zejména konstatovat, že pan předseda Sobotka tehdy řekl: "Já se domnívám, že by bylo vhodné, kdybychom zachovali stávající právní úpravu, která říká, že na schůzi Poslanecké sněmovny by měl být přítomen buď předseda vlády, nebo jím pověřený místopředseda vlády. Podle mého názoru to je věc úrovně respektu, autority Poslanecké sněmovny jako takové. Vláda odvozuje svoji legitimitu od důvěry Poslanecké sněmovny, nikoli naopak. A vláda by také měla být patřičným způsobem důstojně a dostatečně na každé schůzi Poslanecké sněmovny zastoupena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP