(16.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Dále sděluji, že ustavující schůzi organizačního výboru svolávám na dnes, tedy 4. prosince, 30 minut po přerušení této druhé schůze, což bych viděl někdy kolem 16.45, myslím tu schůzi, ne to přerušení, a to do jednací místnosti 106A. Ještě jenom upozorňuji, že je zde rozdíl mezi volbou předsedy výborem a volbou předsedy výboru Poslaneckou sněmovnou. V případě voleb předsedů výborů organizaci volby zajišťují jednotlivé výbory samy. Návrhy kandidátů se budou předkládat přímo na jednání výboru.

Tolik informace z mé strany. A prosím pana poslance Votavu, který byl pověřen svoláním a řízením výboru rozpočtového, který jediný zatím neví, kdy se sejde, aby nás informoval o termínu schůze výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl upozornit členy rozpočtového výboru, že rozpočtový výbor bude zasedat v této místnosti, v tomto jednacím sále, 30 minut po skončení jednání Sněmovny. Ta doba je potřebná pro technické zajištění. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Vzhledem k tomu, že to byla informace, zeptám se, zda jsou nějaké přihlášky do rozpravy, ale myslím si, že je všechno jasné, tudíž tento bod končím.

Vzhledem k tomu, že toto byl poslední bod, který můžeme dnes projednat, přeruším jednání této schůze, a to do pátku do 9 hodin ráno. Přeji vám hezký zbytek dne a uvidíme se v pátek. Žádám členy organizačního výboru, aby se dostavili do stálých prostor v 16 hodin 45 minut.

 

(Jednání skončilo v 16.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP