Pořad 2. schůze

2. schůze (4., 6. prosince 2013)

Zahájení schůze

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. prosince 2013)

2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. prosince 2013)

3. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. prosince 2013)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. prosince 2013)

5. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období) /sněmovní dokument 5/

Projednávání (4. prosince 2013)

6. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Projednávání (4. prosince 2013)

7. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (6. prosince 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/

Projednávání (6. prosince 2013)

9. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013

Projednávání (6. prosince 2013)Přihlásit/registrovat se do ISP