(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, čas, který byl vyhrazen na poradu poslaneckého klubu TOP 09, uplynul, a já vás tedy prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále, a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

4.
Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

K tomuto bodu vám dnes bylo na lavice rozdáno usnesení volební komise číslo 14 ze dne 3. prosince. Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby tento návrh uvedl. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Přeji teď již dobré pozdní odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Slibuji, že na rozdíl od kolegů z klubu TOP 09 nebudu schůzi zdržovat, ale naopak se pokusím být rychlý a svižný.

Na vaše stoly byl doručen návrh na ustavení všech výborů Poslanecké sněmovny, a já bych rád konstatoval, že volební schůze na své 3. schůzi včera, 3. prosince, projednala veškeré návrhy poslaneckých klubů na členy jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení. Je to usnesení číslo 14, které bylo rozdáno na vaše lavice.

Dovolte mi několik slov k předloženému materiálu. Podle čl. 5 bod 1 volebního řádu rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud Poslanecká sněmovna ustavení některého výboru nepotvrdí, poslanecké kluby podle čl. 5 bodu 7 předloží volební komisi nové návrhy. Říkám to proto, že předložené kandidátky nelze v rámci projednávání tohoto bodu ve Sněmovně jakýmkoli způsobem měnit. Nemůžeme tedy dělat změny u jednotlivých jmen.

Ke kandidátce organizačního výboru ještě podotýkám, že Poslanecká sněmovna přijala dne 27. listopadu usnesení číslo 13, podle kterého má organizační výbor 18 členů, a to včetně předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona.

Nyní navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o kandidátkách u všech výborů a po jejím ukončení pak můžeme hlasovat. Když jsme to probírali na volební komisi, tak buď je možné hlasovat o každém výboru zvlášť, ale mělo by snad být i možné hlasovat pak o všech najednou. To bych asi, pane předsedo, nechal na vašem rozhodnutí a případné konzultaci s plénem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi volební komise a otevírám rozpravu. Zeptám se, zda se - pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím pana předsedu volební komise, aby umožnil vystoupení pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolím si požádat, aby bylo hlasováno o každém výboru zvlášť.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tento návrh registruji a zcela jistě mu vyhovím. Zeptám se, zda je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, chtěl bych se jenom zeptat, jak vyřeší klub KDU-ČSL nominaci pana Podivínského, protože ministr nemůže být členem výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jsem o té věci informován, předpokládám, že pan předseda volební komise navrhne postup.

 

Poslanec Martin Kolovratník: My jsme se o tom dnes radili. Informovali jsme se i na organizačním oddělení. Návrh je takový. Došlo k pochybení. Byl tam nominován chybou, na klubu si to kolegové neuvědomili. Pro vás ostatní zrekapituluji. Jedná se o výbor pro životní prostředí, kam pochybením KDU-ČSL nominovala kolegu Tomáše Podivínského, který ze zákona nemůže být členem výboru.

Návrh je takový, a mělo by to být v souladu s jednacím řádem, že dnes budeme o tom výboru hlasovat bez kolegy Podivínského, škrtneme ho, a ta nominace, to dodatečné jméno, proběhne příští sněmovnou, kdy bude zařazen normálně bod Návrh na změnu v orgánech Sněmovny, a bylo by představeno nové jméno, o kterém budeme dodatečně hlasovat. Díky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Stačí takto odpověď panu poslanci? Výborně. Zeptám se, zda je zde ještě někdo přihlášen do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a asi bych poprosil pana předsedu volební komise, aby nás na základě žádosti pana předsedy Kalouska provedl hlasováním, tzn. vždy byste uvedl návrh usnesení a já o něm nechám hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Není problém, i tak to stihneme a věřím, že v rozumném tempu.

Vážení kolegové a kolegyně, nejprve návrhy na ustavení a obsazení petičního výboru. Pokud dovolíte, přečtu jednotlivé poslankyně a poslance v abecedním pořadí bez doplněné informace o členství v politické straně. Snad mohu připomenout to, že jednotlivé výbory byly detailně probrány ve volební komisi všichni vaši kolegové, kteří jsou členy volební komise, si udělali křížovou kontrolu, že je vše v pořádku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, mám zde námitku z pléna, že tyto věci byly rozdány všem poslancům, že jsou dodatečně seznámeni, takže možná bychom se obešli bez čtení seznamu a stačilo by pouze usnesení o ustavení daného výboru.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pokud není problém, souhlasím a navrhuji hlasovat o ustavení petičního výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 189, pro 181, proti nikdo, konstatuji, že jsme ustavili petiční výbor.

 

Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jako druhý bude k hlasování rozpočtový výbor. Mohu vždy doplnit o počet členů, v tomto případě 25.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno 189, pro 179, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále hlasujeme o ustavení kontrolního výboru v počtu 15 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 8, přihlášeno 190, pro 183, konstatuji, že jsme ustavili kontrolní výbor.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další v pořadí je výbor organizační, počet 18 členů. Připomínám, ze zákona jsou členy předseda a místopředsedové Sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno 190, pro 181, konstatuji, že i organizační výbor jsme ustavili.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále hlasujeme o výboru volebním, ten má 15 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 10, přihlášeno 190, pro 183. I volební výbor jsme ustavili. Dál prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď budeme ustavovat výbor pro evropské záležitosti, který je obsazen na počet 19.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 11, přihlášeno 190, pro 182, i tento návrh byl přijat a výbor byl ustaven.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další velmi důležitý výbor je výbor hospodářský, ten má 25 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo, hospodářský výbor jsme ustavili. Dál prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP