(15.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní hlasujeme o ustavení ústavněprávního výboru, počet 19 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 13, přihlášeno je 190, pro 182, proti 2. I přesto byl tento výbor ustaven. Dál prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak, už jsme v polovině. Další v pořadí je výbor pro obranu, který má 15 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 14, přihlášeno 190, pro 182, proti nikdo. I výbor pro obranu byl ustaven.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní ustavíme výbor pro bezpečnost, který má navržený počet členů 15.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 bylo přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. I výbor pro bezpečnost byl ustaven.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní ustavíme výbor pro sociální politiku. Ten má navržených 21 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 190, pro 188, proti nebyl nikdo. I výbor pro sociální politiku byl ustaven.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jedním z velkých výborů je také výbor pro zdravotnictví. Má navržených 25 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 190, pro 185, proti 1. I tento výbor byl ustaven.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále navrhujeme obsazení pro výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Podle návrhu by měl mít 21 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno 190, pro 186, proti nikdo. I tento výbor byl ustaven.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Stejný počet, tedy 21 členů, má také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 19 přihlášeno 190, pro 186, proti nikdo. Tento výbor byl také ustaven.

 

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. O něco menší je výbor pro životní prostředí - 15 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s ustavením tohoto výboru -

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pardon, omlouvám se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moje chyba, omlouvám se. Upřesňuji tu informaci a ještě jednou ji zopakuji. Teď odsouhlasíme pouze 14 členů výboru pro životní prostředí, protože pan ministr Podivínský ze zákona nemůže být členem, takže hlasujeme o seznamu bez Tomáše Podivínského z KDU-ČSL. Znovu připomenu, to jméno ze strany klubu bude navrženo na příští schůzi formou změny v orgánech Sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže ustavíme výbor o 15 členech, do kterého volíme 14 členů. Rozumím tomu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 21, přihlášeno je 191, pro 188, proti nikdo. I tento výbor byl ustaven. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jsme skoro ve finále. Na pořadu je zahraniční výbor, má navržených 15 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom ustavili zahraniční výbor, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22, přihlášeno je 191, pro 188, proti 1. I tento návrh byl přijat a výbor byl ustaven.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A konečně - je to v abecedním pořadí - jsme opravdu ve finále. Jako poslední je k vašemu schválení připraven zemědělský výbor o počtu 19 členů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 23, přihlášeno 191, pro 189, proti nikdo. Zemědělský výbor byl ustaven.

 

Konstatuji, pokud s tím bude souhlasit i pan předseda volební komise, že jsme ustavili všechny výbory Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já bezezbytku souhlasím. Kolegyně a kolegové, děkuji vám za dostatek zdravého rozumu. Díky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Končím projednávání bodu číslo 4.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

5.
Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna
upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání
v letech 1996 až 2013 (2. až 6. volební období)
/sněmovní dokument 5/
 

Chtěl bych vás upozornit, že na začátku tohoto volebního období byl na jednotlivé poslanecké kluby doručen sněmovní dokument číslo 5 s názvem Návrh na potvrzení platností usnesení atd., o tom jsem již mluvil, který obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny s přílohou a přehled všech usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry ve 2. až 6. volebním období.

Zeptám se, zda jsou zde - ano, pan poslanec Polčák vystoupí v rozpravě, kterou tímto otevírám. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vyjádřil k účasti členů vlády na jednání Poslanecké sněmovny, na jednání pléna. Podle mého názoru je vhodné změnit usnesení, které bylo doposud platné ve znění usnesení ze dne 23. července 2010, a to tak - teď nikoliv abych reprodukoval samotný návrh usnesení -, aby jednání Poslanecké sněmovny byl přítomen vždy buď premiér, nebo místopředseda vlády. Považuji za vhodné a důstojné, aby jednání Sněmovny byl vždycky přítomen někdo, kdo plní roli předsedy nebo místopředsedy vlády.

Chci říci, že v drtivé většině hlasování, které (?) byly v minulosti zde přítomny (?) v rámci sněmovny, a toto usnesení platilo až do roku 2010, byl přítomen vždy předseda vlády i místopředseda vlády, anebo jím pověřený člen vlády. Chci upozornit na to, že v minulém období to bylo vždy respektováno, téměř, samozřejmě až na výjimky, kdy jsme zaznamenali období, kdy zde seděl pouze člen vlády. (Hlasité výkřiky ze sálu, smích a bušení do lavic.) Na druhou stranu já chci říci, že... (Potlesk ze všech stran.) Děkuji, napříč politickým spektrem, to už se mi dlouho nestalo, tento potlesk - tak bych byl rád, kdyby se Sněmovna vrátila k praxi, kdy zasedání Sněmovny bude přítomen buďto tedy premiér, nebo místopředseda vlády.

To znamená, potom tedy ke konkrétnímu návrhu, navrhuji, aby byl do návrhu usnesení zařazen nový bod, v němž bude ustanoveno, že usnesení ze 3. schůze Poslanecké sněmovny v rámci 2. volebního období ze dne 23. 7. 1996 ve znění 2. schůze 6. volebního období ze dne 7. 7. 2010 k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny bude změněno tak, že slovíčko "člen" bude nahrazeno slovem "místopředseda".

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde přihlášku pana místopředsedy Vojtěcha Filipa a poté pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP