(14.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Usnesení by znělo: "Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Stanjury."

Nyní bych tedy zahájil hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 5. Přihlášeno je 190, pro 183, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Jen bych upozornil, že vaše jmenovky budou změněny tak, abyste již na třetí schůzi Poslanecké sněmovny mohli sedět podle jednotlivých poslaneckých klubů.

Pan předseda Kalousek. Ještě v rámci tohoto bodu? (Gestem sděluje negativní odpověď.)

Dobrá. Ukončil bych tento bod.

S přednostním právem dám prostor panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo, a dovolte, abych vás požádal jménem poslaneckého klubu TOP 09 o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce dvou hodin.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, říkal jste dvou hodin? Já se obávám, že to nebude úplně možné, protože zažitým pravidlem je, že každý poslanecký klub má bez hlasování právo na přestávku v délce dvou hodin. Vy máte již jednu hodinu vyčerpánu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přijímám. Ne, mám 40 minut, takže v délce jedné hodiny dvaceti minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Jedna hodina dvacet minut. Já tomu samozřejmě vyhovím, jenom abychom zjednodušili situaci, zeptám se, zda je zde připraven ještě nějaký jiný návrh na přestávku z jiného poslaneckého klubu, abychom případně příslušné přestávky spojili. Nikoho nevidím, dobrá. Takže té žádosti vyhovím. To znamená, bude to do 15 hodin 50 minut.

Pardon, jestli dovolíte, ještě předtím, než se rozejdeme, pan předseda klubu Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem jenom chtěl říci, že svolávám klub KSČM teď hned do jednacích prostor klubu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Poslanecký klub TOP 09 do místnosti klubu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Prosím poslance sociální demokracie také do prostor klubu na Sněmovní 1.

(Poslanec Benda přichází před řečnický pult a upozorňuje předsedu, že přestávka by neměla trvat do 15.50, ale jen do 15.30.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Po mírném ujasnění - pokud pan předseda Kalousek žádal jednu hodinu dvacet minut, tak to bude do 15 hodin 30 minut. Takže přerušuji jednání Sněmovny do 15.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP