Stenografický zápis 16. schůze, 28. dubna 2011


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Kováčik


109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Hamáček
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Zdeněk Boháč
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 10.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


57. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti /kód dokumentu 6007/11, KOM(2011) 32 v konečném znění/ /sněmovní tisk 321-E/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Milan Urban
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Bauer
Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Bauer


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 31. října 2010 v Kuvajtu /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Václav Votava


60. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997, a Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsaná v Praze dne 3. července 1997 /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím /sněmovní tisk 193/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná


62. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Astaně /sněmovní tisk 202/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Dolejš


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Václav Klučka


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace, podepsaná za Českou republiku dne 14. prosince 2010 ve Vídni /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Lenka Andrýsová


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze /sněmovní tisk 227/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Václav Klučka


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Květa Matušovská


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009 /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Štětina
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


110. Ústní interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Bureš
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Novosad
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda vlády ČR Radek John
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP