(17.10 hodin)
(pokračuje Semelová)

Dalším velmi vážným problémem je odměňování nepedagogických pracovníků ve školství, kteří přicházejí o značnou část svého platu nejen kvůli desetiprocentnímu snížení, ale také proto, že na školy přicházejí peníze pro ně ve zvláštním balíku, a ne jako dříve dohromady s penězi pro pedagogy, kdy bylo možno jejich velmi nízký plat trochu vylepšit. Mnozí tak přicházejí o 30 až 40 % platu a jsou na hranici minimální mzdy. Nezřídka se například stává, že po nezbytném propuštění uklízečky ze strany školy musí její kolegyně uklízet dvakrát tak velký úsek, přičemž to dělá za méně peněz.

Pane ministře, co s tím hodláte udělat?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji za dodržení času. Další bude interpelace Antonína Sedi na Jana Kubiceho ve věci zneužívání peněz na protikorupčním útvaru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, jste ve funkci několik dnů a již musíte řešit kauzu zneužívání peněz na protikorupčním útvaru Policie České republiky. Hovoří se o tom, že kvůli kauze se zřejmě minulý týden zastřelil šéf detektivů bojujících proti praní špinavých peněz Milan Král. Ale šetření inspekce ministra vnitra se údajně dotýká celého útvaru. Ze závěrů prověrky prý vyplývá, že pan Král peníze z informátorského fondu čerpal zhruba rok a částka dosahuje několika set tisíc korun, a je zřejmé, že docházelo k podcenění kontroly čerpání financí, a to ze strany nadřízených.

Vážený pane ministře, pokud se prokáže, že se detektiv zastřelil v souvislosti s touto kauzou, pak je to politováníhodná věc, protože podle mého názoru selhal systém kontroly čerpání z tajných fondů. Proto se vás ptám, pane ministře: Zavedete nový transparentní systém čerpání peněz pro informátory a jakým způsobem zvýšíte kontrolu, zda policisté čerpají peníze oprávněně, či nikoliv? Prověříte, zda vedení tohoto elitního útvaru vědělo, či nevědělo o této kauze zneužívání peněz? Pane ministře, pokud se prokáže souvislost s touto kauzou a sebevraždou detektiva, jaká opatření přijmete jako ministr vnitra, aby se daný případ v budoucnu neopakoval?

Poslední informace o rozdělení mimořádných odměn za první čtvrtletí tohoto roku ve výši jednoho milionu korun ukazují na personální pochybení bývalého vedení protikorupční policie. Taktéž nejde pouze o šetření inspekce, ale zřejmě o systémové problémy v tomto dříve elitním útvaru Policie České republiky. Celá kauza je o to horší, že přichází v době snížených platů řadových policistů a nedostatku peněz na provoz Policie České republiky.

Vážený pane ministře, jaká opatření uděláte v tomto elitním útvaru Policie České republiky, aby se dané záležitosti již v budoucnu neopakovaly? Děkuji za odpovědi.

(Místopředseda vlády Radek John nabízí předsedajícímu, že by na interpelaci odpověděl.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bohužel to nejde. Ano, já děkuji. Já tady vysvětluji panu ministru Johnovi, že to nemůže vzít za pana Kubiceho. To by bohužel nešlo. Děkuji za tu iniciativu, ale bohužel to nejde.

Další je interpelace na pana ministra Šmerdu ve věci dopravní strategie. Josef Tancoš je interpelující. Prosím.

 

Poslanec Josef Tancoš: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, vážení kolegové. Pane ministře, chtěl bych se vás zeptat, jestli budete přepracovávat takzvanou superkoncepci dopravy, a hlavně mě zajímá dostavba R7 do Ústeckého kraje. Tato silnice je po D8 druhá nejdůležitější v Ústeckém kraji, kde je obrovský provoz do průmyslového regionu Chomutov a Most. Zasloužila by si, aby se dotáhl úsek, který nám chybí na propojení na čtyřproudovou dálnici a úsek, který dnes už částečně vlastně je v provozu na Chomutovsku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Teď prosím pana poslance Jiřího Paroubka, který bude interpelovat Alexandra Vondru ve věci pokračování korupční praxe na Ministerstvu obrany. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, po nástupu do funkce ministra obrany jste se veřejně zavázal, že pod vaším vedením skončí praxe nákupu vojenského materiálu bez výběrového řízení. Faktem ovšem je, že více jak 90 % všech nákupů za vašeho ministrování se opět dělo bez výběrového řízení. Díky ProMoPro si mohla o vás veřejnost učinit pravdivý názor, nějak nepokažený služebnými médii. Myslím, že do dějin vstoupí vaše věta, vpravdě stanovisko ministra vlády k rozpočtové zodpovědnosti, že jste v zakázce o objemu více jak půl miliardy nic nevyjednával, nic nepodepisoval a o ničem nevěděl. To je rozpočtová odpovědnost ministra této vlády v praxi.

Lidová tvořivost už vaše rozšafné nakládání s veřejnými prostředky ohodnotila popěvkem Saša jede. Bohužel Saša jede dál.

Nedávno vyšlo najevo, že jste v tichosti nechal vyjednávat o koupi dvanácti vozů Tatra v hodnotě více než 600 mil. korun způsobem, kdy vámi vedený úřad oslovil v rámci takzvané marketingové studie tři zájemce s dotazem, kolik by stály u jejich firmy podvozky na vyprošťovací a dílenské vozy. Následně vámi vedený úřad doslova sešmudlal pseudovýběrové řízení, v němž jste následně vedli jednání o dodávce už jen s firmou Tatra, ačkoliv ta skončila dokonce i v tomto sešmudlaném řízení na druhém místě. Celé toto divadlo dělá nejen na mě dojem jakéhosi všimného pro vaše přátele z této firmy, která údajně i v ekonomických problémech posílá měsíčně půl milionu dolarů do své americké pobočky, která nevykazuje naprosto žádnou činnost.

Vážený pane ministře, ptám se vás proto, zda buď bez náhrady zrušíte výběrové řízení na dodávku těchto vozů, anebo zda vypíšete zcela otevřené transparentní a standardní výběrové řízení, v němž už nebudete okatě prosazovat vašimi přáteli vlastněnou firmu Tatra.

Na závěr doufám, že opět nezvolíte taktiku à la Vondra, že jste o ničem nevěděl, nic jste nevyjednával a nic nepodepisoval a o této zakázce jste se dozvěděl až z reportáže České televize.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Vondru, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, já jsem se o této zakázce nedozvěděl z České televize, ale samozřejmě jsem se o ní dozvěděl ex post, protože tato zakázka, jak je vám určitě také dobře známo, když to máte tak dobře nastudováno, tak zadávací řízení k této veřejné zakázce bylo zahájeno v závěru roku 2009, čili dávno předtím, než já jsem jako ministr obrany v létě roku 2010 do budovy Na Valech nastoupil.

Odmítám jakékoliv propojování své osoby s firmou Tatra i s jejími vlastníky. Zároveň také odmítám i to, že mé ministerstvo by jakýmkoliv způsobem na nabídky, které mimochodem nepřicházely od firmy Tatra, ale od Vojenského opravárenského podniku Nový Jičín, kde tato zakázka byla poptávána a Tatrovka podle představ Vojenského opravárenského podniku Nový Jičín měla k vyprošťovacím vozidlům poskytnout podvozek, asi jako jediná firma, která to v České republice vyrábí, pravdou je to, že nabídky zatím byly takového rázu, že Ministerstvo obrany na ně nebylo ochotno a není ochotno přistoupit, jinými slovy ta vyprošťovací vozidla jsou příliš drahá, čili nic není ve vzduchu, žádný podpis není za rohem a není to ani můj výmysl, je to řízení, které bylo zahájeno dávno předtím, než jsem na ministerstvo nastoupil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poprosím ještě poslance Jiřího Paroubka, aby využil času, který má k dispozici, na doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane ministře, v logice vaší odpovědi si myslím, že je logická i ta moje otázka. Dovolte, abych ji zopakoval, nebo dokonce dvě otázky - zda zrušíte výběrové řízení na dodávku těchto vozů, ze které jste sám, jak jste to tady ukázal, v rozpacích, a zda vypíšete zcela otevřené, transparentní a standardní výběrové řízení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bude ještě komentovat pan ministr Vondra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP