Stenografický zápis 16. schůze, 27. dubna 2011


(Schůze pokračovala v 9.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Petr Tluchoř


1. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Skokan


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Josef Novotný st.


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Michal Doktor


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bureš


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 276/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Helena Langšádlová


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 119/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Pavel Suchánek


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Milada Emmerová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec David Rath
Poslanec Boris Šťastný
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Štětina
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Koskuba
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Ve 14 hodin sdělila místopředsedkyně Klasnová, že poslanecký klub ČSSD požádal o prodloužení přestávky do 15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Praze /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Rom Kostřica


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 185/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Jana Fischerová


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 221/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Helena Langšádlová


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Václav Cempírek
Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Jiří Oliva


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Petr Bendl
Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Bendl


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 16.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP