Stenografický zápis 14. schůze, 25. března 2011


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jeroným Tejc


105. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/2/ - vrácený Senátem

Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Soňa Marková
Senátor Jan Žaloudík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Skalický
Senátor Jan Žaloudík
Poslanec Marek Šnajdr


79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


80. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo


80. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Jan Vidím


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení

Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Boris Šťastný


63. Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení

Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Zemek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Cyril Zapletal
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno 11.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


86. Odvolání poslance Davida Ratha proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru ze dne 3. února 2011 o uložení disciplinárního opatření (usnesení MIV č. 34)

Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec David Rath
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Martin Pecina


87. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Stanislava Humla

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jeroným Tejc


92. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2010 do 30.6.2010 /sněmovní tisk 89/

Poslankyně Hana Orgoníková


98. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 213/

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Alexander Černý


99. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011 /sněmovní tisk 222/

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Antonín Seďa


100. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2010 /sněmovní tisk 246/

Poslanec Michal Doktor
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila ve 13.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP