(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže budeme pokračovat, dámy a pánové. Prosím pana zpravodaje, aby učinil druhý pokus, seznámil nás s tím, jak budeme postupovat při hlasování. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, na základě podnětu od pana Svobody bychom hlasovali nejdřív o bodu D, potom o bodu A a potom po bodech tak, jak byly předloženy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Takže dámy a pánové, rozhodneme o tomto postupu. Potvrdíme ho hlasováním pořadové číslo 72. Kdo souhlasí s tímto postupem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, pro 125, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme se jím řídit. Ještě před dalším hlasováním vás všechny odhlásím, poprosím o novou registraci.

Hlásí se pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás ve velké krátkosti seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu ODS k tomuto hlasování.

Poslanci Občanské demokratické strany nepodpoří žádný pozměňovací návrh, který byl předložen, a v závěrečném hlasování podpoří původní, byť nekvalitní verzi tohoto zákona. Jsme připraveni nadále jednat se senátory, zdali by nebylo možné dostat ten zákon do přijatelnější podoby a na květnové schůzi ho v závěrečném hlasování schválit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. A nyní již budeme hlasovat. Takže pan poslanec Patera nám řekne, o čem budeme hlasovat v tuto chvíli.

 

Poslanec Miloš Patera: Já bych ještě chtěl dát upřesnění. Jedná se o hlasování od bodu D9.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: D9, ano. Takže stanoviska? (Zpravodaj: Záporné.) Předkladatel? (Neutrální stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 73. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, pro 14, proti 57, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Patera: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Předkladatel: Negativní. Zpravodaj: Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 74. Kdo je pro, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 169 poslanců, pro 6, proti 90, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloš Patera: Podle mého soudu, pokud byl komplexní pozměňující návrh zamítnut, tak všechny pozměňující návrhy, které byly podávány k tomuto pozměňujícímu návrhu, jsou již nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že to tak je. Žádné námitky nevidím, takže zdá se, že můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Je tomu tak? Ne. Ludvík Hovorka ještě se hlásí.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Můj návrh, který se týká stávajícího § 50 odstavec 3, je podle mého názoru plně hlasovatelný, protože se vztahuje k původnímu návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsem ochoten panu poslanci Hovorkovi dát za pravdu. Co vy, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Taktéž.)

Paní místopředsedkyně Miroslava Němcová má pro nás jedno sdělení týkající se hlasování, takže poprosím pana zpravodaje, aby jí umožnil toto sdělení pronést.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych prosila pouze pro stenozáznam. I pan místopředseda, který řídí schůzi, mi dosvědčí, že při tom minulém hlasování se mi vypnulo hlasovací zařízení. Nemohla jsem se tedy zúčastnit toho hlasování, nicméně výsledek byl natolik jasný, že nemá smysl dělat jakékoliv kroky. Pouze chci pro stenozáznam, aby toto bylo uvedeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. A nyní pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloš Patera: Já bych pouze chtěl prostřednictvím vás, pane předsedající, upozornit pana kolegu Hovorku, že při předkládání pozměňujícího návrhu sám osobně ústně specifikoval, že je to pozměňující návrh ke komplexnímu pozměňujícímu návrhu. Proto jsem říkal, že si myslím, že jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. To je, obávám se, pokud to takto bylo formulováno, a nemám důvod nevěřit záznamu ze stena, že to tak asi je. Souhlasí pan poslanec Hovorka? Bohužel, je to tak.

 

Jestli dovolíte, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 971." Žádné návrhy nebyly přijaty. To je kompletní návrh usnesení.

O něm rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 75. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro 163, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání této poslanecké iniciativy v Poslanecké sněmovně.

O slovo se přihlásil pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych za předkladatele poděkoval všem poslaneckým klubům za odpovědný přístup při projednávání této novely.

Rád bych také všechny poslanecké kluby požádal, aby umožnily konání schůze Poslanecké sněmovny v termínu 18. května, tak abychom případně měli ještě možnost hlasovat o této novele loterijního zákona, pokud by ji vrátil s pozměňujícími návrhy Senát. Myslím si, že je to logický druhý krok, který bychom měli absolvovat a na kterém bychom se měli shodnout, tak aby byla šance, že ještě v tomto volebním období dokončíme práci na zlepšení regulace hazardu.

Ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, ve 13 hodin 5 minut se sejde v místnosti 106 organizační výbor a ve 14 hodin 30 minut se sejdeme my ostatní zde k odpolednímu pořadu. A jak dobře víte, tak odpoledne jako první bod našeho programu je bod týkající se Lesů České republiky. Je to bod 212.

 

(Jednání přerušeno ve 13 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP