Stenografický zápis 78. schůze, 14. dubna 2010


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Hojda


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Soňa Marková


89. Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1054/ - třetí čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.23 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Oldřich Vojíř


74. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Petr Gandalovič
Poslankyně Michaela Šojdrová


80. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec David Šeich
Poslanec Ladislav Libý


88. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Petr Braný
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Alfréd Michalík
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Bohuslav Sobotka


212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Přemysl Rabas


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec František Bublan
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


42. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Ondřej Liška


141. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 877/

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Ondřej Liška


143. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1023/

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Jiří Papež


144. Statut Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 1066/

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Jiří Papež


42. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení

Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Monika Hašková


194. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Kateřina Konečná


64. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslankyně Kateřina Konečná


65. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec František Novosad
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP