Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. února 2009 ve 14.54 hodin

Přítomno: 191 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 48. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás přivítala i na této schůzi, když jsme předtím zvládli schůzi 49. Pro tuto schůzi platí dosud ohlášené náhradní karty, tak jak jsem je četla při 49. schůzi, a platí také omluvy. Odkazuji tedy na ty omluvy z řad poslanců i z řady členů vlády, které zazněly v úvodu 49. schůze.

Nejprve dovolte, abych vás informovala o návrzích, pokud jde o program schůze, na kterých se shodlo dnešní grémium a vyslovilo s těmito návrhy souhlas.

První návrh grémia: bod 138 schváleného pořadu, sněmovní tisk 599, třetí čtení, navrhuje grémium zařadit pevně na 18. února jako první bod dopoledního jednání, to znamená předřadit před pevně zařazený bod číslo 220.

Další návrh grémia zní takto: body číslo 34, 54 a původně také 38, ale k tomu se ještě dostaneme, protože výhradu k tomu přednese předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, tak tedy body číslo 34 a 54, což jsou sněmovní tisky 652 a 717, navrhuje grémium zařadit pevně na dnes, tedy úterý 17. února, jako třetí a čtvrtý bod našeho jednání.

Třetím návrhem je žádost ministra financí Miroslava Kalouska, který prosí o pevné zařazení bodu 98 schváleného pořadu, je to sněmovní tisk 630, a to na pátek 20. února jako první bod před blokem třetích čtení, tedy již před pevně zařazený bod 129.

Dále navrhujeme, a je to spíše upozornění, abychom ve čtvrtek 19. února opět jednali i po skončení ústních interpelací, a projednali bychom body z bloku zpráv, a to přerušený bod 201 a poté body 159, 183, 187, 188, 189, 190 a 191.

To jsou návrhy grémia. Mám tady ještě další přihlášky z řad našich kolegů, ale domnívám se, že by bylo dobré, abychom si nejprve odhlasovali tyto návrhy grémia, a poté přistoupíme k načítání dalších návrhů k našemu programu.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o tom, že Sněmovna souhlasí s tím, že bod číslo 138 schváleného pořadu schůze, třetí čtení, zařadíme pevně na středu 18. února jako první bod dopoledního jednání. Předřadíme jej tedy před pevně zařazený bod číslo 220.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 331. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem grémia. (Hlasy ze sálu: Nejde to!) Ještě jednou zkusím zahájit toto hlasování. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 331 přítomno 165, pro 88, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem grémia je zařazení bodů číslo 34 a 54 schváleného pořadu, jsou to sněmovní tisky 652 a 717, zařadit pevně na dnes 17. února jako třetí a čtvrtý bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 332 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, který jsem právě přednesla. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 332 přítomno 173, pro 148, proti 1. Také tento návrh byl přijat.

 

Pan ministr financí Kalousek žádá o pevné zařazení bodu 98 schváleného pořadu, sněmovní tisk 630, a to na pátek 20. února jako první bod před blokem třetích čtení, tedy před už pevně zařazený bod 129.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 333 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 333 přítomno 177, pro 96, proti 9. Také tento návrh byl přijat.

 

Další návrh bylo upozornění na čtvrtek, na jednání po bloku ústních interpelací. O tom není třeba teď hlasovat… Musíme o tom též hlasovat. Takže budeme hlasovat o tom, že ve čtvrtek 19. února po skončení ústních interpelací projednáme body z bloku zpráv, a to nejprve přerušený bod 201 a poté body 159, 183, 187, 188, 189, 190 a 191.

Zahajuji hlasování číslo 334. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 334 přítomno 180, pro 166, proti 2. Také tento návrh grémia byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k vašim návrhům na změnu jednání Poslanecké sněmovny. První má slovo pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, poté pan kolega Miroslav Opálka.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych si dovolil navrhnout, aby bod 51, což je sněmovní tisk 710, vládní návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů, byl zařazen jako první bod dnešního jednání.

Jsem si vědom, že tam byly zařazeny jiné body, nicméně vzhledem k tomu, že tento bod je navržen k projednávání podle § 90 a je indikována podpora všech parlamentních klubů v této Sněmovně, a vzhledem k tomu, že průměrný věk lidí, kterých se tento návrh týká, je 88 let, tak se domnívám, že by Poslanecká sněmovna měla tento návrh projednat co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že bude nekonfliktní, tak by neměl zabrat příliš mnoho času. Čili jako první bod dnes.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP