(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Poznamenala jsem si váš návrh. Pan kolega Opálka má nyní slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Než předložím návrh, chtěl bych učinit poznámku ještě k panu místopředsedovi Nečasovi, že by bylo záhodné, kdyby zpravodaj věděl dopředu, že jeho tisk bude zařazen jako hned první na programu.

Jinak mám prosbu na Poslaneckou sněmovnu - děkuji, pane místopředsedo, přijímám omluvu - aby bod číslo 71, tisk číslo 631, byl zařazen ve čtvrtek dopoledne za pevně zařazené body - teď bych prosil pomoci, paní místopředsedkyně, tuším jako čtvrtý bod - a to z důvodu, že se jedná o návrh zákona na vydání zákona o nájemném z bytu a jeho sjednávání. Návrh, který byl předložen do Poslanecké sněmovny 8. října 2008, a pokud by měl získat podporu ve Sněmovně, musel by platit do 31. května 2009, jinak samozřejmě bude platit původní zákon. Chci říci za předkladatele, že jsme připraveni v druhém čtení, kde bude třeba zkrátit potom taky lhůtu, akceptovat případné i návrhy kolegyň a kolegů.

Záměrem návrhu zákona je reagovat na současnou situaci ve vývoji nájemného podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Návrh tedy vychází z ustanovení občanského zákoníku. Tu druhou část zákona nikterak nemění, ale reaguje na tu situaci, která je neutěšená s nájemným a která hrozí po 31. květnu kolapsem.

Děkuji dopředu za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zaznamenán váš návrh, jenom si upřesníme, zda to může být čtvrtý bod, tak jak vy žádáte, anebo zda až pátý, ale o tom se domluvíme za malou chvilku.

Nyní má slovo pan kolega Stanislav Grospič, poté je přihlášen pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás s prosbou, zda by mohl být pevně zařazen bod číslo 57, to je sněmovní tisk 490, to je návrh ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky, na zítřek, to je středu 18. února, jako třetí bod odpoledne, to je po pevně zařazeném bodu číslo 140.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, žádáte zařadit jako třetí bod ve středu 18. 2. odpoledne. To znamená, že ostatní body, protože tam je již pevně zařazený třetí bod, ostatní body by se tedy posunuly. Ano.

Dále je přihlášen pan kolega Hovorka a poté poprosím pana ministra vnitra Ivana Langera.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vás dovoluji požádat o pevné zařazení bodu číslo 80. Je to novela zákona 280/1992 Sb., o resortních oborových a podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Navrhuji, aby tento poslanecký návrh zákona byl zařazen ve čtvrtek dopoledne po již pevně zařazených bodech, případně po bodu, který tady navrhoval kolega Opálka. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, vidím. Upřesnili jsme si to. Bod, který navrhuje pan kolega Opálka, může být zařazen jako pátý bod a to, co navrhuje pan kolega Hovorka, může být navrženo jako šestý bod.

Nyní tedy prosím pana ministra vnitra Ivana Langera.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval, že na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny v závěru minulého týdne včera vláda rozhodla o zpětvzetí čtyř vládních návrhů zákonů, které jsou zařazeny v našem pořadu schůze jako body 86, 87, 88 a 89. Jsou to všechno vládní návrhy zákona související se zřízením základních registrů. Navrhuji tedy vyřazení z pořadu schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych rád ještě navrhl poněkud odbřemenit program schůze Poslanecké sněmovny, protože se jeví, že poslední týden je skutečně přetížen. Máme zde celou řadu pevně zařazených bodů, a to v časových termínech, kdy je zřejmě nemožné tyto body všechny projednat. Proto mi dovolte, abych navrhl vypustit z programu schůze body 30, 31, 32, 35, 37, 44, 45, 46, 50 a 55. Chtěl bych požádat, aby se hlasovalo samostatně o těchto návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, ještě mi zopakujte čísla těch bodů.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: 30, 31, 32, 35, 37, 44, 45, 46, 50 a 55.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O každém bodu zvlášť.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr Liška je dalším přihlášeným k pořadu schůze. Pan ministr Liška, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já vás chci požádat o pevné zařazení bodu schůze číslo 74. Je to sněmovní tisk 669 a je to poslanecká novela zákona o střetu zájmů, která má za cíl vyjmout z povinnosti podávat majetková přiznání ředitele škol. Vzhledem k tomu, že tento zákon stanovuje tuto povinnost do poloviny každého roku a začal nedávno platit, je žádoucí, abychom stihli první čtení projednat už na tomto zasedání Sněmovny. Proto vás prosím o zařazení jako pevný bod za pevně zařazené body dnešního odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: V tom případě by to byl čtvrtý bod dnes odpoledne, pokud to mám zaznamenáno dobře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Ano, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Dále prosím pana kolegu Marka Bendu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP