Stenografický zápis 48. schůze, 17. února 2009


(Schůze pokračovala ve 14.54 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jan Látka
Poslanec David Šeich
Poslanec Michal Doktor


51. Vládní návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 710/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva


62. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Walter Bartoš


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Látka
Poslanec Petr Zgarba


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 717/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vlastimil Aubrecht


74. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Jana Rybínová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Petr Červenka


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 656/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 17.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP