Poslanec Oldřich Vojíř: Omlouvám se, přestože jsem mačkal jiné tlačítko, rozsvítilo se vedlejší. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní poslankyně Orgoníková, chtěl bych vás požádat, abyste komunikovala s kolegy mým prostřednictvím nebo prostřednictvím hlasovacího zařízení. Rozuměl jsem správně, že pan poslanec zpochybnil hlasování? Ano, je to námitka, o které rozhodneme opět hlasováním. Je mi líto, kolegyně a kolegové, toto je dobrým zvykem v Poslanecké sněmovně.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 119. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 100 poslankyň a poslanců, proti 72. Návrh byl přijat.

 

V této chvíli potřetí budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 47/3 pod písm. E, kterým je pozměňující návrh poslance Jaromíra Kohlíčka.

Na žádost velké skupiny vás odhlašuji. Prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Hned, jak se ustálí počet přihlášených na hlasovacím zařízení, nechám o tomto pozměňujícím návrhu rozhodnout hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 120. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 188 poslanců se pro vyslovilo 95, proti 93. Návrh byl přijat.

 

Prosím o zklidnění. Vím, že se blíží doba polední, nicméně zkusme ještě vydržet v klidu, aby naše trávicí ústrojí bylo schopno přijmout polední stravu. Před námi je závěrečné hlasování o předloženém návrhu zákona.

Ještě jednou přečtu usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o jednacím řádu Senátu podle sněmovního tisku 47, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Prosím, abyste zaujali svá místa, neboť v tuto chvíli jsem zahájil hlasování pořadové číslo 121. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 se pro vyslovilo 177, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za trpělivost, kterou jste dali najevo svou účastí a vystupováním v rámci tohoto bodu.

 

Nyní o slovo požádal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o následující procedurální přeskupení bodů programu. Navrhuji, aby body 45 - 48, tedy blok volebních bodů, byly zařazeny na jednání sněmovny ihned.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jde o procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy s tím, že po vyčerpání těchto bodů bude vyhlášena polední přestávka.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 se pro vyslovilo 178, proti byl 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím předsedu volební komise, aby nás provedl body 45 - 48, což jsou volby.

 

Začínáme bodem 45. Tím jsou

 

45.
Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky
(nedokončené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny)

 

Tento bod byl ukončen před konáním druhého kola volby místopředsedy. Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dlouho jsme už nevolili. Jistě jste se těšili, takže můžeme k volbám přistoupit.

Na 7. schůzi Poslanecké sněmovny se skutečně neuskutečnilo druhé kolo první volby místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky, a proto je nezbytné, aby na této schůzi byla první volba dokončena druhým kolem. Do tohoto druhého kola postoupil kandidát pan Pavel Rybníček, dosavadní člen prezidia fondu, a to na neobsazené místo po panu Burdovi. Upozorňuji, že pokud pan Rybníček nebude zvolen místopředsedou prezidia fondu, zůstává i nadále ve funkci člena prezidia fondu. V tomto případě nelze volit dalšího člena tohoto orgánu.

Pane předsedající, je možné přistoupit k volbě pana Pavla Rybníčka do funkce místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Hlasováním aklamací rozhodneme o předloženém návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 111, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že pan Pavel Rybníček byl zvolen místopředsedou prezidia Pozemkového fondu.

Zvolením pana Pavla Rybníčka místopředsedou prezidia se uvolnilo jedno místo prezidia, na které můžeme volit jednoho ze tří kandidátů, který obdrží nejvyšší počet platných hlasů. Navržení kandidáti jsou: paní Irma Zlatohlávková, pan Jiří Hladík a pan Jan Kembera. Protože na 7. schůzi Poslanecké sněmovny se k navrženým kandidátům již konala rozprava, můžeme nyní bezprostředně přistoupit k prvnímu kolu veřejné volby jednoho člena prezidia Pozemkového fondu České republiky, protože i o způsobu volby veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení již Poslanecká sněmovna rozhodla.

Čili můžeme nyní hlasovat o paní Irmě Zlatohlávkové.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 124. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 190 se v hlasování s pořadovým číslem 124 pro vyslovilo 113, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o panu Jiřím Hladíkovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 125. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 190 se v hlasování pořadové číslo 125 vyslovilo 99 pro, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Posledním navrženým je pan Jan Kender.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 126. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 190 poslanců se pro vyslovilo 92, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že nejvyšší počet platných hlasů získala kandidátka Irma Zlatohlávková, která je zvolena členkou prezidia Pozemkového fondu České republiky.

Tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP