Stenografický zápis 9. schůze, 10. února 1999


(Schůze zahájena v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


23. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Cisár


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip


40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 9.27 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.37 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Vlach
Senátor Milan Štěch
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze byla přerušena v 10.09 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip


41. Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Nečas


40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena v 10.51 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


41. Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Krása
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Vidím


45. Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky - /nedokončené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny/

Poslanec Jan Vidím


46. Návrh na odvolání členů a na volbu místopředsedy a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


47. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jan Vidím


48. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky - /odročené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny - 2. kolo II. volby/

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)
(Schůze zahájena ve 13.31 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998 /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Jalůvka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Stanislav Gross


60. Pravidla hospodaření poslaneckých klubů na rok 1999

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena ve 14.57 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


44. Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Senátor Michael Žantovský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Stanislav Gross


59. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k předložené zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou

Poslanec Dalibor Matulka


52. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 63/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 17.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP