(pokračuje Benda)

Stanovisko navrhovatele je záporné, stanovisko zpravodaje - ústavně právní výbor to projednával, nelze to udělat, takže - výrazně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se jen formálně zeptám obou předkladatelů pozměňovacích návrhů, zda souhlasí s takovouto interpretací zpravodaje. Ano, děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 110 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro bylo 23, proti 142, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Benda: Další návrh pana poslance Matulky je pod bodem B3, jedná se o změny § 22 odst. 2 a 3, které ústavně právní výbor této sněmovny také projednal a po diskusi nedoporučuje jejich přijetí. Stanovisko navrhovatele je záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 186 poslanců a poslankyň pro 25, proti 144, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Čtvrtý pozměňovací návrh pana poslance Matulky je pod bodem B4 k § 49 odst. 4 - vypustit druhou větu. Návrh byl projednáván v ústavně právním výboru této sněmovny. Stanovisko bylo zamítavé. Navrhovatel nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 112 a ptám se, kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro 25, proti 144. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Matulky - B5 - v § 127 odst. 1 slova "skupina nejméně pěti senátorů" nahradit slovy "jeden nebo více senátorů". Ústavně právní výbor tento návrh probíral a nedoporučil přijetí tohoto návrhu. Stanovisko navrhovatele je záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 188 poslanců pro bylo 25, proti 147, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Další pozměňovací návrh máte pod písmenem C. Jsou to mé legislativně technické změny. Není-li námitek ve sněmovně, je možné o nich hlasovat společně. (Námitky nebyly.)

Jestliže námitky nejsou, navrhovatel doporučil, zpravodaj logicky doporučuje také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je nějaká námitka proti takovémuto postupu? Námitku nevidím, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu jako o celku uvedeném pod písmenem C.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 114 a ptám se, kdo je pro Kdo je proti?

Z přítomných 188 poslanců pro bylo 183, proti 1, návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Další pozměňovací návrh máme pod písmenem D, je to pozměňovací návrh pana poslance Jičínského - § 46 vypustit. Stanovisko navrhovatele je záporné, ústavně právní výbor věc projednával a nedoporučil přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 115 a ptám se, kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 poslanců se pro vyslovilo 106, proti 75. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Benda: Poslední pozměňovací návrh máte pod písmenem E, je to návrh poslance Jaromíra Kohlíčka k § 21 odst. 1, kde první věta zní: "K ustavení senátorského klubu je třeba nejméně tří senátorů." Stanovisko navrhovatele je záporné, ústavně právní výbor věc projednával a nezaujal k ní kladné stanovisko, doporučil ponechat původní text. Nedoporučuje tedy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro bylo 96 poslanců, proti 84. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Tím jsem prošli všechny pozměňovací návrhy, které zazněly ve druhém a třetím čtení, a myslím, že můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Dovolte, kolegyně a kolegové, abych vám přednesl návrh usnesení, který zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona o jednacím řádu Senátu podle sněmovního tisku 47, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Aby nikdo nebyl nucen dobíhat na své místo, ještě chvíli počkám, nebude-li vznesena nějaká námitka proti poslednímu hlasování. Pokud ne, nechám hlasovat o předneseném návrhu usnesení. (Ve sněmovně se vyskytly námitky proti oddálení hlasování.)

Kolegyně a kolegové, byl bych rád, kdybyste se chovali poněkud důstojněji. Abych nemusel znovu přerušovat jednání a znovu se vracet zpátky a rozhodovat o námitkách v rámci jiného bodu, chtěl jsem mít jistotu, že žádná námitka proti právě proběhlému hlasování nebude vznesena. Myslím si, že dvě vteřiny trpělivosti nikomu neublíží.

Vidím přihlášku pana poslance Krásy, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, já se omlouvám, ale zjistil jsem, že hlasovací zařízení mi zřejmě selhalo a hlasovalo proti mému přesvědčení a proti mé vůli ohledně zřízení klubu a jeho velikosti a já bych prosil zpochybnit toto hlasování a revokovat je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Nyní kolegyně a kolegové, vy, kteří jste dávali najevo svůj nesouhlas hlasitými výkřiky, máte možnost své stanovisko dát najevo svým hlasováním.

 

V tuto chvíli rozhodneme o námitce proti hlasování, kterou vznesl pan poslanec Krása.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 117 z přítomných 189 se pro vyslovilo 118, proti 25, návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme opakovat, a to k pozměňovacímu návrhu, který máte uveden ve sněmovním tisku 47/3 pod písmenem E, který přednesl pan poslanec Jaromír Kohlíček.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 118 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 96, proti 91, návrh byl přijat.

 

Nyní tedy myslím, že můžeme rozhodnout…, ale jak vidím, nemůžeme rozhodnout, protože vidím přihlášku pana poslance Vojíře. Prosím, pane poslanče, předpokládám, že vaše poznámka má charakter procedurální.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP