Sněmovní tisky
Písemné interpelace zařazené k projednávání na 79. schůzi

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevStav projednávání
 707/0 Písemná interpelace O. Richterové na A. Babiše ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodceProjednávání přerušeno
 709/0 Písemná interpelace O. Richterové na A. Babiše ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydleníProjednávání přerušeno
 770/0 Písemná interpelace M. Ferjenčíka na A. Babiše ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithiaProjednávání přerušeno
 897/0 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiše ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských školProjednávání přerušeno
 1015/0 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiše ve věci informovanost samosprávProjednávání přerušeno
 1017/0 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiše ve věci kompenzace krajůmProjednávání přerušeno
 1075/0 Písemná interpelace V. Kaňkovského na K. Havlíčka ve věci koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČRProjednána bez usnesení
 1096/0 Písemná interpelace S. Blahy na K. Havlíčka ve věci zabezpečení železničních přejezdůInterpelující nebyl přítomen
 1098/0 Písemná interpelace J. Jandy na A. Babiše ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krizeProjednávání přerušeno
 1107/0 Písemná interpelace O. Richterové na J. Maláčovou ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku programu AntivirusProjednána bez usnesení
 1110/0 Písemná interpelace J. Jandy na K. Havlíčka ve věci splavnění řeky Odry na polské straně hranice, plány vlády ČRProjednána bez usnesení
 1115/0 Písemná interpelace M. Nováka na J. Maláčovou ve věci poddimenzovaných OSPODProjednána bez usnesení
 1124/0 Písemná interpelace J. Lipavského na A. Babiše ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do MoskvyProjednávání přerušeno
 1125/0 Písemná interpelace J. Lipavského na K. Havlíčka ve věci geopolitické bezpečnosti stavby nového zdroje nízkouhlíkové výroby elektřiny na bázi jaderné energetikyInterpelující nebyl přítomen
 1127/0 Písemná interpelace S. Grospiče na J. Hamáčka ve věci masivního propouštění zaměstnanců České pošty, s. p.Interpelující nebyl přítomen
 1128/0 Písemná interpelace P. Žáčka na A. Schillerovou ve věci podílu MF na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, Praha 3, III.Projednána bez usnesení
 1129/0 Písemná interpelace J. Michálka na vládu České republiky ve věci žádosti o informace ve věci pokračování přípravy a výstavby Pražského okruhu 511Interpelující nebyl přítomen
 1132/0 Písemná interpelace P. Žáčka na A. Babiše ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republikyProjednávání přerušeno
 1133/0 Písemná interpelace J. Lipavského na T. Petříčka ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do MoskvyProjednána bez usnesení
 1135/0 Písemná interpelace O. Richterové na J. Maláčovou ve věci pracovní rehabilitaceProjednána bez usnesení


ISP (příhlásit)