Sněmovní tisky
PhDr. Kateřina Jacques - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 68/0 Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statkůMezinárodní smlouvaSchválena, 71/2007 Sb. m. s.
 123/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2005Zpráva a jinéVzato na vědomí
 271/0 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2006Zpráva a jinéVzato na vědomí
 278/0 Úmluva o ochraně a podpoře kulturních projevůMezinárodní smlouvaSchválena, 93/2010 Sb. m. s.
 366/0 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictvíMezinárodní smlouvaSchválena, 39/2009 Sb. m. s.
 403/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 578/0 Sml. mezi ČR a Francouzskou republikou o výměně údajůMezinárodní smlouvaSchválena, 39/2011 Sb. m. s.
 601/0 Smlouva mezi ČR a Finskou rep. o ochraně utaj. informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 67/2009 Sb. m. s.
 603/0 Doh. mezi ČR a Slovenskou rep. o ochraně utaj. skutečnostíMezinárodní smlouvaSchválena, 70/2009 Sb. m. s.
 614/0 Sml. mezi ČR a Rep.Makedonie o ochraně utajovaných informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 71/2009 Sb. m. s.
 830/0 N.z. o statutu poslanců Evropského parlamentu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 303/2009 Sb.


ISP (příhlásit)