Sněmovní tisky
Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 15 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o spotřebních daních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 575/2006 Sb.
 92/0 Vl.n.z. o opatřeních souvis. se zrušením Min.informatiky - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 110/2007 Sb.
 111/0 Novela z. o pohonných hmotách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 107/2007 Sb.
 122/0 Novela z. o investičních pobídkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 159/2007 Sb.
 139/0 Novela z. o České konsolidační agentuře - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 427/0 Novela z. o námořní plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 310/2008 Sb.
 566/0 Novela energetického zákona - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 158/2009 Sb.
 743/0 Návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a soc.stability - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 326/2009 Sb.
 783/0 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2008Zpráva a jinéSchválena
 895/0 Vl. n. z. o vodách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2010 Sb.
 921/0 Rozpočet SFDI na rok 2010Zpráva a jinéSchválena
 968/0 Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojůVládní návrh zákonaSchváleno, 137/2010 Sb.
 986/0 Novela z. o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1054/0 Vl.n.z. o veřejných službách v přepravě cestujících - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 194/2010 Sb.
 1089/0 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava


ISP (příhlásit)