Sněmovní tisky
Ing. Ludvík Hovorka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 85/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 67/2007 Sb.
 106/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 176/2007 Sb.
 325/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 259/2008 Sb.
 455/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 270/2008 Sb.
 487/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2008 Sb.
 684/0 Novela z. o zdravotních pojišťovnách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 351/2009 Sb.
 728/0 Novela zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2009 Sb.
 802/0 Novela z. o obcích (obecní zřízení) Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 926/0 Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 935/0 Novela z. o loteriích a jiných hrách Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 939/0 Novela z. o nemocenském pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 166/2010 Sb.
 949/0 Novela z. o návykových látkách - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 987/0 Novela obchodního zákoníku Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 988/0 Novela trestního řádu Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1026/0 Novela z. o zaměstnanosti - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 149/2010 Sb.
 1033/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2010 Sb.


ISP (příhlásit)