Usnesení PS č. 455

k dopravní infrastruktuře za rok 2017 /sněmovní tisk 149/ (24. ledna 2019 ke zprávě o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup)
ISP (příhlásit)