Usnesení PS č. 379

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení (1. listopadu 2018)

Související sněmovní tisky

233 Změna Doh.mezi ČR a Lotyšskem o podp.a vzáj.ochr.inv.
ISP (příhlásit)