Usnesení PS č. 1778

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 670/ - třetí čtení (15. září 2021)
ISP (příhlásit)