Usnesení PS č. 1448

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/5/ - zamítnutému Senátem (19. ledna 2021)
ISP (příhlásit)