Usnesení PS č. 1350

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení (13. listopadu 2020)
ISP (příhlásit)