Usnesení PS č. 737

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení (29. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

336 Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Gruzií
ISP (příhlásit)