Usnesení PS č. 720

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/3/ - vrácenému Senátem (10. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

308 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů
ISP (příhlásit)