Usnesení PS č. 691

k vládnímu návrhu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení (7. dubna 2015)

Související sněmovní tisky

399 Vl.n.z. o prevenci závažných havárií
ISP (příhlásit)