Usnesení PS č. 1427

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/12 - vrácenému Senátem (29. listopadu 2016)
ISP (příhlásit)