Usnesení PS č. 1124

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015 /sněmovní tisk 594/ - druhé čtení (10. března 2016)

Související sněmovní tisky

594 Doh. mezi ČR a Niz. král. o výměně inf. v daň. záležitostech
ISP (příhlásit)